číslo účtu MPP 9999922/0800

Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři Místa pro přírodu v roce 2016:

 • Anonymní dárce
 • Anonymní dárce
 • MUDr. Monika Jarůšková
 • Jan Kypta
 • MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
 • Mgr. Jan Lehovec, advokát
 • MUDr. Sádlová Ina
 • RNDr. Drahomír Bárta, CSc.
 • Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr. Sc.
 • Ing. Michal Doležal
 • J.T.O. SYSTEM, s.r.o.
 • Jitka Kremplová
 • Bronislav Křístek
 • Ing. Jiří Matýs
 • Doc. RNDr. Jan Růžička, PhDr.
 • Robert Šíp

Ing. Tomáš Hakr, Zdeňka Suchá, Radek Šulc,
MUDr. Jan Zdeněk, Jakub Potočka,
MUDr. Veronika Petercová, Dana Petrboková,
Ing. Hana Černá, František Gemperle,
MUDr. Dagmar Johnová, Josef Kernal – Izolace,
Bohumila a Miloslav Koškovi, František Možný,
Petr Posker, Lumír Rybenský, Milan Souček,
Ing. Hana Rolcová, Tomáš Zouhar, Ing. Eva Wagnerová, Marek Gonda, Eva Svobodová, Pavel Mach,
RNDr. Aleš Slabý, Jana Sýkorová, Karel Vitásek,
GAEA, s.r.o., Mgr. Rafaela Šimková, Eliška Boková,
Michal Klán, Petr Lounek, Přemysl Vaněk, Marie Čápová, Lukáš Weiss, Jakub Pilař, Hana Banszelová,
Michal Bittner, RNDr. Miloslav Homolka,
Mgr. Jitka Komendová, Tomáš Kubina, Jakub Lepš,
Eliška Mallyová, OFTALSTOM, s.r.o., Martin Sikora,
Ing. Josef Skládanka, Ing. Iva Steinerová, 
Ing. Radovan Víta

Petr Čížek, Šimon Pokorný, Tomáš Prošek, Martin Šanda,
Ing. Ladislav Trojan, Helena Zezulková, Ing. Jana Kricnerová, Emilie Kučerová, Pavel Matia, Andrea Prokešová, Lukáš Tuček, Aleš Opatřil, Jan Čermák, Ing. Gabriela Fusková, Jindřich Sládek, Hana Stýblová, Jaroslav Hrabica, Ing. Helena Brodská, Ing. Libor Divoký, Ing. Jiří Doskočil, Viktor Dvořák, prom. ped. Drahomíra Frantíková, Pavel Genrt, MUDr. Marta Gottvaldová, Martin Hájek, Mgr. Martin Hanousek, Ing. Tomáš Charvát, Václav Komínek, Soňa Kryštofová, MUDr. Anna Kubinová, Mikuláš Laub, Mgr. et Ing. Naděžda Matušíková, Roman Mifek, Michal Nosek, Lenka Nová, Ing. Pavel Poláček, RNDr. Zdeněk Prášil, CSc.,
Ing. Milan Přibyl, Milena Ptáčková, Ina Sádlová, Petr a Iva Savických, Ing. Jan Šurovský, Blanka Tlusťáková, Zdeněk Tomášek, Lenka Urbanová, Ing. Martin Veselý, Zuzana Vokáčová, Libor Žídek, …a další.

Srdečně děkujeme všem dárcům sbírky!

 

 

Projekt Místo pro přírodu podpořila

Příroda.cz - příroda, ekologie, životní prostředí, život

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

firma NET4GAS, s.r.o

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 686 765 Kč (20.11.18)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
138 hektarů na 30 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.