číslo účtu MPP 9999922/0800

20 let Místa pro přírodu

Dnes je to právě 20 let, co byla vyhlášena veřejná sbírky Místo pro přírodu na výkupy přírodně zajímavých pozemků. Za tu dobu se podařilo vykoupit již 189 ha pozemků! Velký dík patří všem, kdo Místo pro přírodu podporují.

Publikováno 21. 3. 2023


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
193 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.