číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokální kampaně

Chcete přispět na další výkupy lokalit Ščúrnice, Zbytek nebo Vlčího hrdla? Pokud ano, jste na správné adrese :-)

Lokality podpoříte posláním daru na sbírkový účet 9999922/0800 a přidáním jednoho z konkrétních specifických symbolů k platbě:

  • Prales Ščúrnica: specifický symbol 103
  • Louky Vlčího Hrdla: specifický symbol 109

Ščúrnica

Ščúrnica představuje komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech. A trochu odvážně jej nazýváme pralesem, byť se jedná o bývalé selské lesy, které člověk dlouhodobě využíval. Nikdy ale nedošlo ke kompletnímu smýcení Ščúrnice, skladba lesa se tak pralesu velice blíží. Součástí lokality jsou i dvě drobné loučky.

Takto komplexní soubor stanovišť (les, louky, studánka) poskytuje různorodým živočichům prostředí, které mohou využívat v širším rozsahu. Najdou zde potravu, úkryt nebo místo k rozmnožování. Svoje místo zde najdou i vzácnější druhy rostlin, především na místních loučkách, které nikdy nebyly intenzivně využívány. Ščúrnica tak nepředstavuje jen les, její význam je mnohem širší. Nevěříte? Pojďte se s námi vydat na exkurzi. Rádi Vám vše ukážeme a ukážeme.

Ščúrnica představuje krásné místo v naší republice, kde se můžete toulat rozlehlým lesem, který získal “svobodu“ a příroda zde může hospodařit po svém. Můžeme zpovzdálí sledovat, jaké účinné nástroje příroda má, aby se zde udržela rovnováha.

Jakmile jsme nechali lesu volnost, potřebujeme mu trochu důvěřovat a mít tak trochu jistotu, že tento systém bude stabilní. A stabilitu mu zajistí především rozloha a různorodost, ať už jde o stáří jednotlivých stromů nebo o jejich druhovou skladbu. Čím bude naše rezervace větší, tím bude lesní komplex odolnější a nerozhází ho krátkodobé výkyvy počasí a jiné disturbance.

Chcete přispět na výkup pozemků a zvětšit tak plochu Ščúrnice? Přidejte k platbě specifický symbol 103.

Vlčí hrdlo

Vlčí hrdlo je lokalitou, na které najdete především nivní louky a zbytky starého říčního ramene. Lokalita prozatím netvoří souvislý celek a tak trpělivě čekáme, až se objeví další příležitosti k výkupu. Věříme, že se nám podaří vykoupit co nejvíce pozemků na lokalitě a udržet tak lokalitu v co nejlepším stavu.

Pokud chcete přispět na výkup Vlčího hrdla, přidejte k platbě specifický symbol 109.

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.