číslo účtu MPP 9999922/0800

Mokřad u Znosimi

Pozemky v nivě Blanice, určené k vybudování mokřadu.

zlatohlávek_tmavý-Znosimský_mokřad_náhledZnosimský_mokřad_náhledtužebník_obecný-Znosimský_mokřad_náhledZnosimský_mokřad_před managementem_náhled

Význam

Pozemek je dlouhodobě neudržovaný, zarostlý ruderální vegetací a náletem olší, s pouze malými zbytky původní kosené mokřadní louky. Má však obrovský potenciál stát se kvalitním mokřadem s tůněmi pro
obojživelníky i vodní hmyz.

Historie

ČSOP Vlašim usiloval o koupi tohoto pozemku deset let, nedařilo se však jeho výkup domluvit s vlastníky. Roku 2020 se podařilo výkup uskutečnit v rámci kampaně Místo pro přírodu díky daru Nadačního fondu Veolia. Již je připraven projekt na revitalizaci pozemku.

Péče o lokalitu

Zřízení mokřadu.

Přístup

Lokalita leží na levém břehu Blanice nedaleko jejího vtoku do Vlašimského zámeckého parku, přímo pod silnicí z Vlašimi do Znosimi.

Zobrazit místo Mokřad u Znosimi na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.