číslo účtu MPP 9999922/0800

Pamětní razítka

Pro deset vybraných lokalit byla vyrobena pamětní turistická razítka. Ke každé lokalitě existují vždy dvě totožná razítka – obvykle je jedno umístěno v nějakém objektu (restaurace, infocentrum) poblíž lokality, zatímco druhé je k mání na akcích správcovského pozemkového spolku, případně v jeho sídle. Kde přesně můžete razítka získat se dozvíte níže. 

Pokud byste některé razítko na daném místě nesehnali, informujte nás prosím

Bělá (více o lokalitě)

  • Kladky – Můj obchod, Eva Stejskalová, Kladky 179
  • Kladky – Restaurace U Římana, Kladky 179

Jindřišské údolí (více o lokalitě)

  • Jindřiš – Restaurace Ranč – v areálu dvora na severozápadním okraji vsi
  • Jindřichův Hradec – Městské informační centrum, Panská 136/I (infocentrum.jh.cz)

Kamenec (více o lokalitě)

Na pramenech (více o lokalitě)

Opičák (více o lokalitě)

Ščúrnica (více o lokalitě)

  • Valašské Klobouky – rekreační středisko Královec, Na Královci 460 (www.kralovec.cz
  • Valašské Klobouky – ekocentrum KOSENKA + na akcích ČSOP KOSENKA (www.kosenka.cz)

Triangl (více o lokalitě)

U kapličky (více o lokalitě)

Velká Homolka (více o lokalitě)

Zázmoníky (více o lokalitě)

V Domě ochránců přírody v Praze-Michli (dumochrancuprirody.csop.cz) můžete kromě toho získat i razítko s logem kampaně Místo pro přírodu.

Razítka byla vyrobena v rámci grantu Ministerstva životního prostředí na podporu rozvoje hnutí pozemkových spolků.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.