číslo účtu MPP 9999922/0800

Deutsch

Tschechischer Bund für Naturschutz (ČSOP) rettet die bedrohte natürliche Lokalitäten und  setzt die Natur an die Orte zurück, woher sie in der Vergangenheit vertrieben wurde. Das Ziel der Campagne „Raum für Natur“ ist der Aufkauf und eine dauerhafte Pflege um solche Standorte.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.