číslo účtu MPP 9999922/0800

Kontakty

Provozovatelem veřejné sbírky Místo pro přírodu je občanské sdružení

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 5
IČ: 00 103 764
tel.: 222 516 115, 222 511 494
e-mail: info@csop
web: www.csop.cz

Koordinace veřejné sbírky:
Martina Kišelová, Kateřina Landová
e-mail: info@mistoproprirodu.cz, mistoproprirodu@csop.cz

Koordinace činnosti pozemkových spolků:
Jan Moravec, Eva Vadászová
e-mail: pozemkovespolky@csop.cz


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 762 983 Kč (6.12.18)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
139,5 hektarů na 31 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.