číslo účtu MPP 9999922/0800

Kontakty

Provozovatelem veřejné sbírky Místo pro přírodu je zapsaný spolek

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 5
IČ: 00 103 764
tel.: 222 516 115, 222 511 494
e-mail: info@csop
web: www.csop.cz

Koordinace veřejné sbírky:
Tereza Vadasová
e-mail: info@mistoproprirodu.cz, mistoproprirodu@csop.cz

Koordinace kampaně Místo pro přírodu (výkupy pozemků):
Jan Moravec
e-mail: jan.moravec@csop.cz

Správa vykoupených pozemků:
Martina Kišelová
e-mail: martina.kiselova@csop.cz

Koordinace činnosti pozemkových spolků:
Adéla Bajgerová
e-mail: pozemkovespolky@csop.czadela.bajgerova@csop.cz


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.