číslo účtu MPP 9999922/0800

Nad Svitákem

Rašelinná louka s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů na Jihlavsku

Nad Svitákem - starček potočníNad Svitákem - mravenec rašelinnýNad Svitákem - vachta trojlistáNad Svitákem

Význam

Mokřad zvaný Nad Svitákem – podle stejnojmenného níže položeného rybníka na Milíčovském potoce – je součástí rozsáhlejšího komplexu rašelinišť a rašelinných luk západně od Jihlavy. Ještě v 80. letech se zde vyskytovaly takové vzácnosti, jako suchopýr štíhlý, ostřice blešní, všivec bahenní, prstnatec Fuchsův, rosnatka okrouhlolistá, bublinatka menší či bařička bahenní. Vzhledem k desetiletím bez hospodaření řada z nich vymyzela, ostatní přeživají ve slabých populacích, ale při prosvětlení a obnvení pravidleného kosení pozemků existuje velká naděje na jejich opětovný návrat. Dosud se zde vyskytuje mimo jiné velice vzácného mechu srpnatky fermežové či vzácného mravence rašelinného. Louky jsou domovem bekasiny otavní i dalších vzácných ptáků.

Historie

V minulosti pravidelně ručně sklízené – vesměs na stelivo, neboť zdejší tvrdé trávy nejsou ke krmení nejvhodnější – či přepásané vlhké louky. Již od osmdesátých let (místy i déle) se však o ně nikdo nestará, louky postupně zarůstají náletovými dřevinami, které zároveň mění vodní režim, a také vysokými travami včetně třtiny křovištní. Lokaluita sice byla zařazena mezi evrosky významné lokality soustavy Natura 2000 a uvažuje se i o vyhlášení přírodní rezervace, to však samo o sobě záchranu lokality nezajistí. S obnovou přírodních společenstev nelze příliš otálet, a jelikož vlastníci pozemků dnes nejeví o obnovení „zbytečného“ hospodaření, až na opravdu vzácné výjimky, žádný zájem a k možné spolupráci s ochránci přírody přistupují (po ne zrovna vstřícném jednání „státních kolegů“ v minulosti) se značnou nedůvěrou, nejscůdnejší cestou k jejich záchraně se jevil jejich výkup. V roce 2012 proto Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu koupil první dva o celkové výměře 1,5 ha v samém srdci lokality.

Péče o lokalitu

Pro obnovu bývalé druhové rozmanitosti je nezbytné prosvětlit zapojené porosty dřevin v lučních prameništích, v místech výskytu třtiny pomístně strhnout drn, což máme již vyzkoušené z Chvojnova – zásah na první pohled možná drastický, ale každopádně účinný. A hlavně začít louky opět pravidelně kosit.

Přístup

Ze silnice Dušejov – Milíčov. Lokalita leží v plochém údolí Milíčovského potoka jižně od této silnice. Ze silnice odbočují k lokalitě dvě cesty – jedna půl kilometru od okraje Milíčova, druhá o 300 m dále. Lokalita je po většinu roku silně podmáčená a pro běžnou turistiku není vhodná!

Zobrazit místo Nad Svitákem na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Gallinago, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ul. 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel.: 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.