číslo účtu MPP 9999922/0800

Hajnice

Cenný mokřad v Humpolecké vrchovině.

Význam

Komplex rašelinišť, rašelinných a podmáčených luk s biotopy nevápnitých mechových slatinišť, přechodových rašelinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a smilkových trávníků podél Hejnického potoka. Místo výskytu řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,

Lokalita je tvořena mozaikou luk, remízků, rybníků, tůní a pramenišť podél Hejnického potoka s výskytem mnoha chráněných a ohrožených rostlin i živočichů Uvést lze například prstnatec májový, všivec lesní, vachtu trojlistou, violku bahenní, zábělník behenní, štírovník bažinný, voskovku cihlovou, voskovku citrónovou, raka říčního, vážku jarní, šidélko kopovité, kobylku mokřadní, mravence rašelinného, čolka obecného i horského, rosničku zelenou, skokana krátkonohého, skokana hnědého, bekasinu otavní, sluku lesní, chřástala polního, vrkoče rýhovaného, vrkoče mnohozubého, hrachovku tupou, kuželíka tmavého, skákavku bažinnou, slíďáka potápivého, slíďáka rašeliništního či lovčíka vodního.

Historie

V minulosti zde byly převážně sečené louky. Obvyklé bylo přepásání dobytkem. S intenzifikací zemědělství ve 2. pol. 20. st. lze předpokládat ukončení hospodaření. Bez péče docházelo k degradaci a zarůstání dřevinou vegetací. Od roku 2006 o část pozemků pečuje na základě dohod s vlastníky Pozemkový spolek Gallinago. Roku 2012 zde byla na základě návrhu pozemkového spolku vyhlášena přírodní památka.

Roku 2023 se jedna z majitelem pozemků v lokalitě, o které pozemkový spolek pečoval, rozhodla své pozemky prodat. Vzhledem k dlouhodobé péči pozemkového spolku o tyto pozemky požádal pozemkový spolek o jejich vykoupení v rámci kampaně Místo pro přírodu do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody.  Čtyři pozemky o celkové výměře 0,56 ha byly vykoupeny díky finančními daru Nadačního fondu Veolia. 

Péče o lokalitu

Zachování cenných a revitalizace degradovaných biotopů – pestrá mozaika mokřadních společenstev.

Přístup

Od vsi Branišov cestou podél lesa jihovýchodním směrem. Vykoupené pozemky leží vlevo za mostkem přes Hejnický potok. Do přírodní památky jako takové je více přístupových cest.

Zobrazit místo Hajnice na větší mapě

Další informace

  • Tisková zpráva k výkupu

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Gallinago, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ul. 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel.: 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.