číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Vzácní brouci nalezeni V Lyngu

Lokality | 16. 12. 2022

V rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity probíhal po celý letošní rok podrobný průzkum brouků na lokalitě V Lyngu. Výsledky jsou více než potěšující – 42 druhů z Červeného seznamu a pár dalších zajímavých kousků…

Více informací naleznete v tiskové zprávě, podrobněji pak v závěrečné zprávě projektu.

ikona lokality Stovka hořečků na Horkách

Lokality | 11. 10. 2022

Horky u Kounic jsou v naší péči od loňska. A již nám dělá velikou radost. Letos zde vykvetlo přes sto hořečků nahořklých, což je několikanásobně více než v nedávných letech.

Podrobnosti v tiskové zprávě.

ikona lokality Nové tůně na Jívce plné vážek

Lokality | 23. 8. 2022

Velice nás potěšily nové tůně na bývalém odkališti Jívka, které jsou plné života. Mnoho druhů vážek, obojživelníci, černý čáp…

Dík patří Nadačnímu fondu Veolia, který poskytl na vybudování a obnovu tůní finanční prostředky.

Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Nová tůň v Krajině útulné

Lokality | 5. 7. 2022

Nová tůň vznikla v Krajině útulné koncem června jako součást semináře o zadržování vody v krajině..

Stručnou informaci publikoval server Naseveru.net.

 

ikona lokality Slavnostní „otevření“ revitalizovaných Sedmihorských mokřadů

Lokality | 9. 6. 2022

V úterý 7. června se na Sedmihorských mokřadech uskutečnila malá (či spíše velká) oslava. Dostavili se zástupci snad všech organizací a institucí, kteří se nějak podíleli na revitalizaci této lokality, někteří vlastníci i zástupci médií, aby společně „otevřeli“ obnovené mokřady. Nezměrné úsilí Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, konkrétně Vojty Šťastného – jak bylo během odpoledne nesčíslněkrát zdůrazněno – došlo kýženého cíle. Největší odměnou jistě je množství nejrůznějšího ptactva, co zde již od dokončení mokřadů bylo pozorováno (videozáznamy měli účastníci možno shlédnou při večerním pokračování v sále místní radnice). Za finanční pomoc s výkupy několika klíčových pozemků v této lokalitě patří dík Nadační fond Veolia.
Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout na našem facebooku.
Reportáž zveřejnil například Ekolist.
 

ikona lokality Setkání dárců Na pramenech

Lokality | 5. 6. 2022

Další z tradičních setkání dárců Místa pro přírodu se uskutečnilo tento víkend na podblanické lokalitě Na pramenech. Účastníci měli mimo jiné možnost zúčastnit se zoologického průzkumu nově vybudovaných tůní. V předem nastražených pastech byly nalezeni čolci obecní, skokani, několik druhů potápníků, vodních ploštic, chrostíci… Nechyběly ale ani botanické zajímavosti – masožravé rosnatky, krásné zábělníky, doslova plantáž suchopýru či „sbírka“ mokřadních ostřic. I přes poměrně suché jaro je na lokalitě plno vody, a tak neprohloupil, kdo si vzal holiny.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku.

ikona lokality Obnova pozorovatelny na Opičáku

Lokality | 2. 5. 2022

Na Opičáku byla obnovena pozorovatelna (tu starou již notně sežvýkal zub času) a doplněno několik laviček. Stejně jako původní „zpřístupnění Opičáku“, i jeho rekonstrukce byla hrazena v rámci programu Blíž přírodě společností NET4GAS.

 


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.