číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Orchideje na Opičáku (aktualizováno)

Lokality | 20. 6. 2013

Ještě jednou Opičák: v uplynulých dnech zde byly nalezeny dva druhy lesních orchidejí – bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Byť oba patří mezi nejběžnější druhy našich orchidejí, i tak objev potěší.

ikona lokality Opičák a územní plán

Lokality | 14. 6. 2013

 Když byl před dvěma lety představen koncept nového územního plánu Liberce, se zděšením jsme zjistili, že přímo přes východní cíp Opičáku chtějí vést novou silnici (viz obr. vlevo). Samozřejmě jsme coby vlastníci pozemku proti tomuto záměru podali oficiální námitku… Včera bylo veřjejné projednávání návrhu – tedy další fáze přípravy – územního plánu (obr. vpravo), a silnice v něm již není! Skvělé! Ale legrace kolem libereckého územního plánu zřejmě ještě nekončí…

ikona lokality Setkání s přírodou… na Opičáku

Lokality | 12. 6. 2013

V rámci kampaně Setkání s přírodou, jejímž cílem je ukázat lidem zajímavá přírodní místa, rostliny a živočichy v jejich okolí, Vás zveme v neděli 16. června na Opičák.

Bližší informace na webových stránkách kampaně či na facebooku

ikona lokality Setkání dárců na Milské stráni

Lokality | 20. 5. 2013

Včera se uskutečnilo tradiční jarní setkání dárců, tentokrát na Milské stráni. Téměř pět desítek účastníků přilákaly stovky kvetoucích vstavačů nachových. Tato naše největší orchidej byla v plném květu, a tak bylo na co se dívat, i co fotografovat.

Na několik fotografií ze setkání se můžete podívat na facebooku. Mimo jiné v galerii uvidíte, jak dokáže být květ vstavače nachového velice proměnlivý; laik by skoro nevěřil, že jde stále o jeden druh…

ikona lokality za lýkovci na Kupsovu skálu

Lokality | 12. 3. 2013

Na Kupsově skále v těchto dnech rozkvétají lýkovce. Chcete-li se na tento vzácný keřík – jednu z prvních předzvěstí jara – podívat za doprovodu průvodce z místního pozemkového spolku v neděli 17. března (viz pozvánka). Samozřejmě, vyrazit můžete na Kupsovu skálu i sami.

ikona lokality Ščúrnica v kategorii „lesů zvláštního určení“

Lokality | 11. 12. 2012

Na druhý pokus nám úřady schválily přeřazení lesních pozemků na Ščúrnici do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu zachování biologické rozmanitosti. Tedy „legalizaci“ toho, že v lese (ne)hospodaříme v zájmu přírody, nikoli  zisku dřeva. Bohužel pouze na pět let. Myslí si snad úředníci, že přes sto let starý jedlobukový prales v námi deklarovaném takřka bezzásahovém režimu ztratí za pět let svojí biologickou hodnotu? No nic, za čtyři roky požádáme znovu; pro Ščúrnici to nic neznamená, pro nás holt další zbytečné papírování…

ikona lokality Průzkumy na Vlčím hrdle

Lokality | 21. 11. 2012

Během letošního roku proběhlo na Vlčím hrdle několik podrobných biologických průzkumů. Potvrdil se velký význam lokality pro obojživelníky (velmi důležité místo rozmnožování pro sedm druhů) i strategická poloha pro řadu – v některých případech i velmi vzácných – druhů ptáků, kterým slouží jako „prostřený stůl“ či místo k odpočinku na tahu. Příjemným zjištěním bylo, že několik silně ohrožených druhů zde i hnízdí. Entomologický průzkum upozornil na velký význam rákosin podél zbytků mrtvého ramene, kde byly nalezeni dva brouci uvedení v červeném seznamu. Z botanického průzkumu potešila bohatá populace silně ohroženého konitrudu lékařského a postupně se šířící, taktéž silně ohrožený, šišák hrálovitý. Průzkumy jsou podkladem pro stanovení optimálního managementu vykoupených pozemků v následujících letech.


Aktuální stav konta

2 113 122 Kč (2.1.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
140 hektarů na 31 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.