číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Brigády na Chmelišti

Lokality | 21. 9. 2015

10. a 24. října se uskuteční brigády v bývalé cihelně Chmeliště. Bude se redukovat nálet (aby měly tůně dostatek světla) a uklízet černé skládky, co tam zas nově vznikly. Každá ruka (pila, mačeta…) dobrá. Bližší informace na stránkách pozemkového spolku Denemark, kde i kontakty pro bližší informace.

ikona lokality Koně v Jindřišském údolí

Lokality | 14. 9. 2015

Po problémech, které byly minulých letech v Jindřišském údolí s pastvou ovcí (kdosi zde dělal vše pro to, aby pastvu znemožnil) se zde letos zkusila pastva koní. Výsledky jsou prozatím více než uspokojivé.

Více informací a fotografie naleznete na facebooku a v připravovaných Dárcovských listech.

ikona lokality Ohlédnutí za Dnem pro přírodu na Bělé

Lokality | 27. 8. 2015

Pár fotografií z managementové akce na Bělé, které se konala začátkem léta, si můžete prohlédnou na facebooku.

ikona lokality 35. tradiční kosení bělokarpatských luk

Lokality | 26. 6. 2015

Jako každoročně, i letos se začátkem léta sjedou dobrovolníci bezmála z celé republiky do Valašských Klobouků pomoci s kosením orchideových luk. První zasečení bude v sobotu 4. července 2015 s 4 hodinou ranní v Bílých Potokách (od Kosenky je zajištěna doprava do Bílých Potoků v 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 a 8:30 hodin), později během následujících čtrnácti dnů se bude kosit i na Dobšeně.

ikona lokality Dárci se vydali objevit rašeliniště Na pramenech

Lokality | 16. 6. 2015

Opět jsme měli možnost ukázat zájemcům jednu ze zachráněných lokalit vykoupených z prostředků sbírky Místo pro přírodu. Tentokrát se sešli zájemci, kteří také svým darem podpořili Pozemkové spolky, místní ochránce přírody dlouhodobě udržující vhodný management na lokalitách. Jednou z odměn pro dárce nedávné HitHitové kampaně byl i poukaz na návštěvu mokřadní louky Na pramenech s průvodcem. Tím nám byl pan ing. Martin Klaudys, který místní přírodu zná jak své holinky. Ukázal nám skrytý život mokřadních luk, seznámil nás s pravidelnou péčí o lokalitu a poukázal na její nesnadná specifika. Díky záchraně a trvalé péči o tyto louky se můžou místní mimo jiné chlubit i stabilní populací masožravky rosnatky okrouhlolisté, typické dnes už spíše pro horská rašeliniště, nárosty suchopýrů a množství dalších specializovaných druhů rostlin a živočichů, kterým se, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, Na pramenech velmi líbí.

Jak jsme si okolí Blaníku užili a co jsme vše viděli si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.

ikona lokality Skauti pomáhali na Opičáku

Lokality | 15. 6. 2015

V rámci celostátního setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku 15 – 24 let) proběhla i brigáda na Opičáku. Velmi děkujeme!

ikona lokality Setkání s přírodou

Lokality | 10. 6. 2015

V sobotu 13. června se v rámci kampaně ČSOP Setkání s přírodou uskuteční exkurze na lokalitách Opičák a Na pramenech. Více informací zde.


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.