číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Ohlédnutí za Dnem pro přírodu na Bělé

Lokality | 27. 8. 2015

Pár fotografií z managementové akce na Bělé, které se konala začátkem léta, si můžete prohlédnou na facebooku.

ikona lokality 35. tradiční kosení bělokarpatských luk

Lokality | 26. 6. 2015

Jako každoročně, i letos se začátkem léta sjedou dobrovolníci bezmála z celé republiky do Valašských Klobouků pomoci s kosením orchideových luk. První zasečení bude v sobotu 4. července 2015 s 4 hodinou ranní v Bílých Potokách (od Kosenky je zajištěna doprava do Bílých Potoků v 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 a 8:30 hodin), později během následujících čtrnácti dnů se bude kosit i na Dobšeně.

ikona lokality Dárci se vydali objevit rašeliniště Na pramenech

Lokality | 16. 6. 2015

Opět jsme měli možnost ukázat zájemcům jednu ze zachráněných lokalit vykoupených z prostředků sbírky Místo pro přírodu. Tentokrát se sešli zájemci, kteří také svým darem podpořili Pozemkové spolky, místní ochránce přírody dlouhodobě udržující vhodný management na lokalitách. Jednou z odměn pro dárce nedávné HitHitové kampaně byl i poukaz na návštěvu mokřadní louky Na pramenech s průvodcem. Tím nám byl pan ing. Martin Klaudys, který místní přírodu zná jak své holinky. Ukázal nám skrytý život mokřadních luk, seznámil nás s pravidelnou péčí o lokalitu a poukázal na její nesnadná specifika. Díky záchraně a trvalé péči o tyto louky se můžou místní mimo jiné chlubit i stabilní populací masožravky rosnatky okrouhlolisté, typické dnes už spíše pro horská rašeliniště, nárosty suchopýrů a množství dalších specializovaných druhů rostlin a živočichů, kterým se, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, Na pramenech velmi líbí.

Jak jsme si okolí Blaníku užili a co jsme vše viděli si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.

ikona lokality Skauti pomáhali na Opičáku

Lokality | 15. 6. 2015

V rámci celostátního setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku 15 – 24 let) proběhla i brigáda na Opičáku. Velmi děkujeme!

ikona lokality Setkání s přírodou

Lokality | 10. 6. 2015

V sobotu 13. června se v rámci kampaně ČSOP Setkání s přírodou uskuteční exkurze na lokalitách Opičák a Na pramenech. Více informací zde.

ikona lokality Setkání v cihelně Chmeliště

Lokality | 2. 6. 2015

Další letošní setkání s dárci a příznivci kampaně Místo pro přírodu se uskutečnilo v neděli v cihelně Chmeliště. Opět nádherné počasí a účast výrazně hojnější, než před týdnem na Chvojnově. Dík patří zejména Michalu Kavkovi ze sdružení Denemark, který setkání zpestřil mnoha zajímavými entomologickými úlovky.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku Místa pro přírodu či na facebooku sdružení Denemark.

ikona lokality setkání na Chvojnově

Lokality | 24. 5. 2015

Včera se uskutečnilo setkání dárců a příznivců kampaně Místo pro přírodu na Chvojnově. Počasí přálo a tak (bohužel nemnozí) účastníci měli možnost vidět mnoho zajímavého z rostlinné i živočišné říše. A mnoho zajímavého se též dozvědět, především z úst Vojty a Dany Kodetových z místního pozemkového spolku, který o lokalitu již roky pečuje a loni zde dokončil velký revitalizační projekt.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebooku.


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.