číslo účtu MPP 9999922/0800

Lokality

ikona lokality Z kosení Dobšeny

Lokality | 5. 8. 2014

Tradiční kosení Dobšeny se letos opět nadmíru vydařilo. Podívat se můžete na několik fotoalb účastníků

ikona lokality Novinky ze Střelenské louky

Lokality | 31. 7. 2014

Kolegové z pozemkového spolku Fergunna, který pečuje o Střelenskou louku, nám zaslali něco aktuálních fotografií a informací. Fotogafie nejen z kosení louky najdete na facebooku. A ty informace? „V letošním roce jsme napočítali nejvíce prstnatců, a to 168 ks. Krom toho více než 30 jedinců slepýše, více než 2 desítky ještěrek, potvrdil se nám výskyt užovky hladké, tůně začínají byt obývány obojživelníky, výrazně stoupá počet modráska bahenního atd. Takže trávení dovolené a víkendů na louce přináší plody:-)!“ Tož tak.

ikona lokality Tesařík Calamobius filum na Kamenci

Lokality | 29. 7. 2014

V Západočeských entomologických listech z roku 2010 jsme narazili na článek, popisující první nález jihoevropského tesaříka Calamobius filum v Čechách. Místem, kde byl tento brouk u nás poprvé objeven, je Kamenec!

Článek v pdf naleznete zde.

ikona lokality Kosení Dobšeny

Lokality | 25. 6. 2014

Ve dnech 28. června až 12. července se uskuteční tradiční, letos již XXXIV. kosení bělokarpatských luk. V jeho průběhu, zřejmě ve druhém týdnu, se bude kosit i Dobšena. Právě díky každoročnímu ručnímu kosení je tato lokalita tak unikátní. Pokud chcete také přijet pomoct a zároveň prožít několik dní v krásné bělokarpatské přírodě, najdete více informací na stránkách ČSOP KOSENKA.

ikona lokality Dvě dobré zprávy ze Střelenské louky

Lokality | 23. 9. 2013

Ze Střelenské louky dorazily dvě potěšující zprávy. Přes sezónu zde bylo opakovaně pozorováno na čtyři desítky vzácných modrásků bahenních (foto). A konečně se podařilo vyřešit letitý problém s vypouštěním fekálních vod z přilehlých domů přímo do louky. Paráda!

ikona lokality Jimův les

Lokality | 23. 9. 2013

Když zemře člověk, je to vždy smutné, Když zemře mladý člověk, je to smutné dvojnásob. Na jaře podlehl nemoci botanik, poutník, básník a velký milovník přírody Vladimír Petr. Přátelé se rozhodli na jeho památku věnovat kousek pralesa.  Pietní vzpomínka se konala minulý víkend přímo na Ščúrnici, pod klenbou staletých jedlí a buků…

ikona lokality Brigáda na Trianglu

Lokality | 17. 9. 2013

Ve čtvrtek 19. září se koná na Trianglu brigáda. Bude se uklízet posekaná tráva na louce sousedící s jezírkem. Sraz 13:30 na místě, dopooručujeme dobrou obuv a vhodné rukavice. Práce na cca 2 – 2,5 h.

Aktuální stav konta

1 767 769 Kč (14.5.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
143 hektarů na 32 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.