číslo účtu MPP 9999922/0800

Zázmoníky

Botanicky pozoruhodné lesostepní stráně na okraji lesního komplexu Kuntínov nedaleko od Bořetic.

Význam

Stepní a lesostepní společenstva hostí hlaváček jarní, vstavač nachový, včelník rakouský, kosatec různobarvý a nízký, sasanku lesní, třemdavu, kavyl a další vzácné rostliny. Vyskytují se tu i zajímavé teplomilné druhy dřevin – dub šípák, dřín či jeřáb břek. Žije zde řada teplomilných druhů hmyzu – mimo jiné kudlanka nábožná či krásný motýl přástevník kostivalový.

Historie

V minulosti sloužilo území převážně jako vinice, částečně též sady. Během 2. pol. 20. stol. bylo od obhospodařování těchto pozemků upuštěno a s obdivuhodnou rychlostí se zde samovolně obnovila původní lesostepní společenstva. Zároveň však začaly pozemky zarůstat invazivními druhy dřevin.

Sdružení pro venkov pečuje o lokalitu od roku 2003. Nejprve o přírodní rezervaci, posléze svůj zájem upřelo na sousední nechráněné pozemky. Zde však narazilo na velmi komplikované vlastnické vztahy, které smysluplnou péči značně komplikovaly až znemožňovaly. Proto požádalo o pomoc Český svaz ochránců přírody, který v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky mimo přírodní rezervaci postupně vykupuje. Péči nadále zajišťuje místní sdružení.

Majetkové vztahy

V současné době vlastní ČSOP na lokalitě 7,1 ha pozemků.

Péče o lokalitu

Kosení, případně pastva, a likvidace invazivních dřevin – zejména akátu, pajasanu, částečně též svídy a trnky.

Přístup

Od nádraží v Bořeticích se můžete vydat cestou k severu, podél vinných sklepů na Kraví hoře k nové rozhledně, a pak doprava k lesu. Majákem Vám už od Bořetic budou dobře viditelná Boží muka na horní hraně Zázmoníků.

Zobrazit místo Zázmoníky na větší mapě

Z horní hrany Zázmoníků je krásný výhled na krajinu jižní Moravy s dominantním hřebenem Pálavy.

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Zázmoníky, Sdružení pro venkov, Újezd u Tišnova 7, 594 55 Dolní Loučky, tel.: 606 736 163, e-mail: jitka@s-atelier.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.