číslo účtu MPP 9999922/0800

U Kuchyňky

Zajímavá louka v nivě potoka Oslavičky na Třebíčsku, kombinující na malé ploše vlhká i sušší stanoviště.

U Kuchyňkyžlutokřídlec šťovíkovýmokřadtesařík - pomněnkajetelovka hnědábabočka síťkovanážluťásek - kohoutekžulový balvan

Význam

Louka svojí polohou (enkláva mezi souvislým lesem a břehovým porostem) i vnitřní strukturou (střídání podmáčených až mokřadních stanovišť se stanovišti suchými, místy výchozy žulových balvanů) výrazně zvyšující rozmanitost krajiny. Vlhké části patří k jedněm z posledních nedegradovaných mokřadních luk v regionu. Bohatý výskyt různých druhů hmyzu.

Historie

V minulosti šlo pravděpodobně o kosenou louku. V posledních letech byla občasně přepásána skotem, což jí zjevně svědčilo.

V roce 2017 byla louka dosavadním vlastníkem nabídnuta k prodeji. Jelikož se často setkáváme s tendencí obdobné louky vklíněné do souvislých lesních celků zalesňovat a jelikož by této louky bylo rozhodně škoda, rozhodl se Český svaz ochránců přírody louku v rámci kampaně Místo pro přírodu koupit. Výkup se uskutečnil následujícího roku.

Majetkové vztahy

Český svaz ochránců přírody je vlastníkem dvou parcel o celkové výměře 5590 m², tvořících východní část louky.

Péče o lokalitu

Cílovým stavem je zachování současného charakteru louky (pestrá mozaika vlhkých a sušších míst), doplněného o jednu až dvě menší tůně.

Přístup

Nejsnazší přístup je z Hroznatína po žluté turistické značce směr Přeckov, za potokem opustit značnou cestu a vydat se první lesní cestou vpravo. Po šesti stech metrech již vidíte vpravo skrze les loučku. Přímo k ní žádná cesta nevede.

Zobrazit místo U Kuchyňky na větší mapě

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady, Mokřady – ochrana a management, z.s., Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, tel.: 776 556 036, 732 877 955, e-mail: mokrady@email.cz.

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.