číslo účtu MPP 9999922/0800

Podhůra

Lokalita s výskytem vzácné ladoňky karpatské a další hájové květeny ve středním Pobečví.

Význam

Největší cenností lokality je bohatý výskyt silně ohrožené ladoňky karpatské (stovky trsů). Vedle ní zde nalézt i další představitele hájové květeny, jako zapalici žluťuchovitou, prvosenku vyšší, dymnivky či sasanky. 

Historie

Lokalita je jižním okrajem široké nivy Bečvy. Ze starých map vyplývá, že v dávné minulosti šlo fakticky o břeh jednoho z ramen Bečvy. V její trase zůstával i po jeho zániku pozůček, v nedávné minulosti bohužel změněn regulacemi na pouhou strouhu, navíc velmi postuženou spadem prachu z nedalekého kamenolomu. Vlastní lokalita je oficiálně vedena jako trvalý travní porost a zahrada, fakticky je však dnes listnatým lesíkem, zemědělské využití dnes připomíná jen několik starých třešní.

ČSOP Lipník nad Bečvou (alias Pozemkový spolek Pobečví) se o lokalitu stará od 90. let 20. stol. Jeden ze dvou pozemků (0,14 ha) byl roku 2022 vykoupen Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Péče o lokalitu

Cílem je udržet současný stav lokality s bohatou populací ladoňky karpatské. Což znamená občasné prosvětlení a občasné pokosení části plochy.

Přístup

Lokalita leží na levém břehu bezejmenné strouhy nedaleko osady Podhůra, pod silnicí z Lipníku do Hlinska zhruba v místech, kde z této silnice odbočuje cesta do Nových Dvorů.

Zobrazit místo Podhůra na větší mapě

Další informace

  •  

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Pobečví, ZO ČSOP Lipník nad Bečvou, Leoše Janáčka 1065, 751 31 Lipník nad Bečvou, e-mail: tompres@cmail.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.