číslo účtu MPP 9999922/0800

U kapličky

Čtyři lesní rybníčky s bohatými populacemi obojživelníků asi 2 km západně od Toužimi.

U kapličky - karbinec evropský (foto Jan Moravec)U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky - měkkokrovečník huňatý (foto Jan Moravec)U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky - okáč prosíčkový (foto Jan Moravec)U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky - přeslička (foto Martina Kišelová)U kapličky - skokan (foto Jan Moravec)

Význam

Na lokalitě se vyskytují především vzácné druhy obojživelníků. Zvláště významná je početná populace kriticky ohrožené blatnice skvrnité. Dále se zde vyskytují skokani krátkonozí, čolci obecní a velcí, v menší míře i  skokani ostronosí.

U kapličky - šídlatka velká (foto Jan Moravec)U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky - přeslička poříční (foto Jan Moravec)U kapličky - růžkatec bradavčitý (foto Jan Moravec)

Historie

Původně šlo pravděpodobně o plůdkové rybníky. Jsou součástí rozsáhlejší rybniční soustavy kolem Toužimi a v jejím rámci patří k těm nejmenším. V posledních letech byly bez jakéhokoli využití, čímž se zde vytvořily vhodné podmínky pro výskyt obojživelníků; většina rybníků v okolí je využívána k intenzivnímu chovu ryb, zejména kaprů. Roku 2016 byly nabídnuty státem – jejich dosavadním vlastníkem – do veřejné soutěže. Protože obnovení intenzivního hospodaření by znamenalo zkázu zdejších populací obojživelníků, rozhodl se Český svaz ochránců přírody rybníčky v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupit.

Majetkové vztahy

Český svaz ochránců přírody vyhrál veřejnou soutěž na čtyři rybníčky – parc. č.  931, 933, 886 a 887 v k.ú. Toužim (892 m2, 3781 m2, 2613 m2 a 1284 m2). Pozemky netvoří souvislé území, jsou od sebe odděleny lesem ve státním vlastnictví (ve správě Lesů České republiky).

Péče o lokalitu

Cílovým stavem jsou osluněné vodní plochy s velkým podílem mělčin, tedy takové, které nejlépe vyhovují rozmnožování obojživelníků. Bude tedy nutné redukovat pobřežní porosty křovin, zejména vrb, které dva z rybníčků z větší části zarůstají. V dlouhodobějším časovém horizontu bude zřejmě nutné řešit částečné odbahnění.

U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky (foto Tájkovi)U kapličky (foto Jan Moravec)U kapličky - rybníček s blatnicemi

Přístup

Z Toužimi po silnici směr Útvina, na konci města před benzínovopu pumpou vlevo přes silniční obchvat a po nezpevněné cestě stromořadím až k lesu. Stále rovně přes les až na jeho konec (před sebou na okraji pole vidíte malou zděnou kapličku, která dala lokalitě jméno). Rybníčky se nacházejí v lese vpravo od vás, nevedou k nim žádné cesty.

Mezi rybníčky prochází Skokovská poutní stezka, značená bílou osmicípou hvězdou na modrém poli. Dva rybníčky se nacházejí v bezprostřední blízkosti vpravo od ní, dva trochu dále vlevo.

Zobrazit místo U kapličky na větší mapě

Další informace

O lokalitu bude pečovat ZO ČSOP Kladská, Bezejmenná 480/8, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 602 273 443, e-mail: csop@slavkovskyles.cz.

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.