číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Dalších 2,7 hektaru V Lyngu

Výkupy | 15. 12. 2023

Poslední z podzimních výkupů je zapsán v katastru nemovitostí! Dalších 2,7 hektaru lužního „skoropralesa“ na břehu řeky Olzy, v lokalitě V Lyngu. Plocha tvoří samostatnou enklávu, od dřívějších výkupů vzdálenou cca půl kilometru.

ikona výkupy Nová dvě Místa pro přírodu na Jihlavsku

Výkupy | 27. 11. 2023

Na Jihlavsku se podařilo vykoupit několik pozemků (dohromady cca 1,2 ha) na dvou zajímavých mokřadních lokalitách – Pod Trojanem a Hajnice.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Další pozemky na Milské stráni

Výkupy | 5. 10. 2023

Po několikaletých peripetiích se podařilo vykoupit několik dalších pozemků na Milské stráni. Nový hektar převážně doplňuje již dříve vykoupené pozemky na nejbohatší lokalitě vstavače nachového u nás, jeden pozemek však leží v části opukových svahů „křovinořezem ochranáře dosud nepoznamenaných“, avšak s velikým potenciálem. Takže další výzva!

ikona výkupy Výkupem na Volavci chráníme cennou louku

Výkupy | 27. 9. 2023

Další Místo pro přírodu je na úpatí Bílých Karpat. Vytvořením jakéhosi „ochranného pásma“ osetého regionální směsí se zde snažíme ochránit botanicky cennou louku uprostřed intenzivně obhospodařovaných polí.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Vykoupen další půlhektar na Hraničkách

Výkupy | 4. 8. 2023

Na Hraničkách, zejména entomologicky velmi cenné stepní stráni na Moravskotřebovsku, se podařilo vykoupit další pozemky o výměře 0,5 ha.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Pozemky Nad Hájkovským rybníkem

Výkupy | 20. 3. 2023

Po 5 letech „příprav“, kdy se řešilo dědické řízení, se nám podařilo vykoupit téměř půl hektaru pozemků (4089 m2) u Hájkovského rybníka na Rakovnicku. Dnes převážně terestrická rákosina je určena k vybudování tůní. Oblast je bohatá na obojživelníky, ale vinou intenzivního rybářského hospodaření na většině okolních rybníků zde dnes mnoho vhodných příležitostí nemají. Z botanického hlediska je zajímavý výskyt silně ohroženého kostivalu českého.

ikona výkupy Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Výkupy | 6. 3. 2023

Na Karvinsku máme dvě nová Místa pro přírodu – lužní les Předevsí a Lutyňskou pískovnu s tůní a množstvím starých stromů. 

Více informací v tiskové zprávě.


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.