číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Další výkup na Zbytkách

Výkupy | 28. 12. 2021

Na Zbytkách se povedl další výkup. Tzv. Bartošův les (0,68 ha) doplňuje mozaiku různých biotopů, kterou již ČSOP na této lokalitě vlastní, o starou zachovalou dubohabřinu.

ikona výkupy Další výkupy v Bílých Karpatech – Bílé potoky

Výkupy | 2. 12. 2021

V Bílých Karpatech máme další lokalitu, na níž byly vykoupeny pozemky v rámci kampaně Místo pro přírodu – Bílé potoky nedaleko Valašských Klobouků.

Více o výkupu i lokalitě se dozvíte v tiskové zprávě.

ikona výkupy Vykoupena lokalita vzácné pěchavy slatinné

Výkupy | 12. 10. 2021

Novým „Místem pro přírodu“ je lokalita Kamenný Dvůr nedaleko Kynšperka nad Ohří – mokřad, který je mimo jiné jedinou lokalitou pěchavy slatinné v západních Čechách.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Nový výkup na Podblanicku – Bradáčovské mokřady

Výkupy | 12. 8. 2021

Máme další krásnou mokřadní lokalitu na Podblanicku – Bradáčovské mokřady.

Vice se dozvíte v tiskové zprávě.

ikona výkupy Jarní smršť výkupů

Výkupy | 1. 7. 2021

Letošní jaro bylo, co se výkupů týče, velmi úrodné.

Podařilo se vykoupit další pozemky či vlastnické podíly na lokalitách V Lyngu, Zbytka a Bělá, a také první pozemky na třech úplně nových lokalitách – Horky, Dobré hory a Traviska.

Více v tiskové zprávě.

A další výkupy jsou rozjednané, takže „úrodné“ bude nejspíše i léto. Držte nám (a především přírodě) palce ;-)

ikona výkupy Vykoupen kousek Velké louky

Výkupy | 5. 2. 2021

Podařilo se uskutečnit další výkup na Zbytkách – 0,3 ha tzv. Velké louky, jedné z botanicky nejcennějších částí lokality.

ikona výkupy Další výkup s finanční podporou Nadačního fondu Veolia

Výkupy | 21. 1. 2021

Nové Místo pro přírodu je na Broumovsku. Jde o 4,5 hektaru bývalého odkaliště po těžbě a zpracování měděných rud Jivka s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Výkup byl realizován z finančního daru Nadačního fondu Veolia.

Blíže v tiskové zprávě.


Aktuální stav konta

1 733 601 Kč (15.1.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
176 hektarů na 45 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.