číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Pozemky Nad Hájkovským rybníkem

Výkupy | 20. 3. 2023

Po 5 letech „příprav“, kdy se řešilo dědické řízení, se nám podařilo vykoupit téměř půl hektaru pozemků (4089 m2) u Hájkovského rybníka na Rakovnicku. Dnes převážně terestrická rákosina je určena k vybudování tůní. Oblast je bohatá na obojživelníky, ale vinou intenzivního rybářského hospodaření na většině okolních rybníků zde dnes mnoho vhodných příležitostí nemají. Z botanického hlediska je zajímavý výskyt silně ohroženého kostivalu českého.

ikona výkupy Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Výkupy | 6. 3. 2023

Na Karvinsku máme dvě nová Místa pro přírodu – lužní les Předevsí a Lutyňskou pískovnu s tůní a množstvím starých stromů. 

Více informací v tiskové zprávě.

ikona výkupy Sedmihorské mokřady – nejen nové výkupy

Výkupy | 7. 2. 2023

Na Sedmihorských mokřadech se neustále něco děje. Povedlo se vykoupit další dva pozemky (0,6 ha)! Shrnuli jsme výsledky loňského monitoringu,. Ohlédli jsme se za péčí o lokalitu v uplynulém roce a už se zamýšlíme, do čeho se pustit tenhle rok 🙂
Velké poděkování za finanční podporu výkupů, monitoringu i managementu Sedmihorských mokřadů patří Nadačnímu fondu Veolia.

ikona výkupy Dar na Zápovědi

Výkupy | 7. 10. 2022

I malé výkupy mají smysl. Vlastnickým „zaseknutím drápku“ můžeme ovlivnit dění na lokalitě, navíc může dříve nebo později být oním pověstným kamínkem spouštějícím lavinu.
Tak lavina to zatím není, ale nějaký efekt už se projevil. Loni se nám na lokalitě Zápověď podařilo koupit malý podíl na prvním z pozemků. Letos nám jeden ze spoluvlastníků nabídl, že nám svůj vlastnický podíl daruje. Díky čemuž jsme se stali největšími spoluvlastníky tohoto pozemku. Děkujeme!

ikona výkupy Vykoupena lokalita vzácné ladoňky karpatské

Výkupy | 20. 7. 2022

Už máme 50 míst pro přírodu! To padesáté leží nedaleko Lipníku nad Bečvou, jmenuje se Podhůra a největším „špekem“ tam je bohatý výskyt ladoňky karpatské.

ikona výkupy Jarní výkupy 2022

Výkupy | 17. 6. 2022

V tiskové zprávě najdete přehled výkupů, které proběhly během letošního jara. Je to něco málo přes 1,5 hektaru na třech lokalitách (Vlčí hrdlo, Traviska a Pod Piškulovic mlýnem) a dokoupení spoluvlastnických podílů na Zázmonících.

ikona výkupy Radiměřské Motýlí království – první výkup a pozvánka na „Bobkobraní“

Výkupy | 28. 3. 2022

Povedlo se vykoupit první dva pozemky v oblasti přírodně velmi cenných starých sadů a pastvin u Radiměře, pozemkovým spolkem Arion nazývané Motýlí království.

S lokalitou se můžete seznámit hned tento víkend, kdy se zde pořádá Aprílové bobkobraní.

Více v tiskové zprávě.


Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.