číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Výkupem na Volavci chráníme cennou louku

Výkupy | 27. 9. 2023

Další Místo pro přírodu je na úpatí Bílých Karpat. Vytvořením jakéhosi „ochranného pásma“ osetého regionální směsí se zde snažíme ochránit botanicky cennou louku uprostřed intenzivně obhospodařovaných polí.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Vykoupen další půlhektar na Hraničkách

Výkupy | 4. 8. 2023

Na Hraničkách, zejména entomologicky velmi cenné stepní stráni na Moravskotřebovsku, se podařilo vykoupit další pozemky o výměře 0,5 ha.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Pozemky Nad Hájkovským rybníkem

Výkupy | 20. 3. 2023

Po 5 letech „příprav“, kdy se řešilo dědické řízení, se nám podařilo vykoupit téměř půl hektaru pozemků (4089 m2) u Hájkovského rybníka na Rakovnicku. Dnes převážně terestrická rákosina je určena k vybudování tůní. Oblast je bohatá na obojživelníky, ale vinou intenzivního rybářského hospodaření na většině okolních rybníků zde dnes mnoho vhodných příležitostí nemají. Z botanického hlediska je zajímavý výskyt silně ohroženého kostivalu českého.

ikona výkupy Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Výkupy | 6. 3. 2023

Na Karvinsku máme dvě nová Místa pro přírodu – lužní les Předevsí a Lutyňskou pískovnu s tůní a množstvím starých stromů. 

Více informací v tiskové zprávě.

ikona výkupy Sedmihorské mokřady – nejen nové výkupy

Výkupy | 7. 2. 2023

Na Sedmihorských mokřadech se neustále něco děje. Povedlo se vykoupit další dva pozemky (0,6 ha)! Shrnuli jsme výsledky loňského monitoringu,. Ohlédli jsme se za péčí o lokalitu v uplynulém roce a už se zamýšlíme, do čeho se pustit tenhle rok 🙂
Velké poděkování za finanční podporu výkupů, monitoringu i managementu Sedmihorských mokřadů patří Nadačnímu fondu Veolia.

ikona výkupy Dar na Zápovědi

Výkupy | 7. 10. 2022

I malé výkupy mají smysl. Vlastnickým „zaseknutím drápku“ můžeme ovlivnit dění na lokalitě, navíc může dříve nebo později být oním pověstným kamínkem spouštějícím lavinu.
Tak lavina to zatím není, ale nějaký efekt už se projevil. Loni se nám na lokalitě Zápověď podařilo koupit malý podíl na prvním z pozemků. Letos nám jeden ze spoluvlastníků nabídl, že nám svůj vlastnický podíl daruje. Díky čemuž jsme se stali největšími spoluvlastníky tohoto pozemku. Děkujeme!

ikona výkupy Vykoupena lokalita vzácné ladoňky karpatské

Výkupy | 20. 7. 2022

Už máme 50 míst pro přírodu! To padesáté leží nedaleko Lipníku nad Bečvou, jmenuje se Podhůra a největším „špekem“ tam je bohatý výskyt ladoňky karpatské.


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.