číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Vykoupen kousek Velké louky

Výkupy | 5. 2. 2021

Podařilo se uskutečnit další výkup na Zbytkách – 0,3 ha tzv. Velké louky, jedné z botanicky nejcennějších částí lokality.

ikona výkupy Další výkup s finanční podporou Nadačního fondu Veolia

Výkupy | 21. 1. 2021

Nové Místo pro přírodu je na Broumovsku. Jde o 4,5 hektaru bývalého odkaliště po těžbě a zpracování měděných rud Jivka s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Výkup byl realizován z finančního daru Nadačního fondu Veolia.

Blíže v tiskové zprávě.

ikona výkupy Ščúrnica se rozšiřuje

Výkupy | 3. 11. 2020

V kopcích nad Valašskými Klobouky bylo koupeno dalších 4,5 hektaru lesa, které rozšíří stávajících pětatřicet hektarů Ščúrnice. Zhruba třetina hned, neb jde o staré přírodě blízké karpatské lesy, dvě třetiny nově koupených pozemků tvoří kulturní smrčiny, kterým bude nutno k přírodě blízkému lesu teprve trochu pomoci.

Více v tiskové zprávě

ikona výkupy Výkup pozemku u Vlašimi

Výkupy | 8. 10. 2020

Na břehu Blanice v katastrálním území Znosim jsem díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia koupili 1,2 ha zanedbaného pozemku za účelem vybudování tůní.

Blíže v tiskové zprávě.

ikona výkupy Další Místo pro přírodu – obnovujeme mokřad na Žďársku

Výkupy | 13. 8. 2020

Další Místo pro přírodu se jmenuje V Krejdách a leží nedaleko Žďáru nad Sázavou. Na více než hektarové ploše zatím roste především chrastice, ale je to ideální místo pro obnovu mokřadů.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Chválovna dvojnásobná

Výkupy | 7. 8. 2020

Chválovna nedaleko Vimperka se díky dalšímu výkupu rozrostla na dvojnásobnou plochu. Vedle mokřadní louky teď zahrnuje i sušší polohy s typickou pošumavskou vegetací, jako je například zvonečník černý.

Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Nové Místo pro přírodu – Hutě

Výkupy | 5. 5. 2020

O další vykoupené lokalitě – shodou okolností opět v Bílých Karpatech – více v tiskové zprávě.


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.