číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Sedmihorské mokřady

Výkupy | 9. 10. 2019

Nové Místo pro přírodu je v Českém ráji. Jde o Sedmihorské mokřady nedaleko známého Hruboskalského skalního města. Výkupy mají podpořit projekt místního pozemkového spolku na revitalizaci tohoto zejména z ornitologického hlediska unikátního území.

Výkup finančně podpořil Nadační fond Veolia.

ikona výkupy Nové výkupy V Lyngu

Výkupy | 3. 9. 2019

V lokalitě V Lyngu se během léta podařilo uskutečnit tři větší výkupy – výměra pozemků vlastněných Českým svazem ochránců přírody v této lokalitě se tak zdvojnásobil (aktuálně 6,19 ha)

Bližší informace v tiskové zprávě.

ikona výkupy Chválovna – nové Místo pro přírodu v Pošumaví

Výkupy | 3. 7. 2019

Další Místo pro přírodu je v Pošumaví. Jmenuje se Chválovna a jde o (nejen) botanicky cennou mokřadní louku s kouskem horského potůčku, kamennými snosy a dalšími prvky zvyšujícími biodiverzitu. Výkup byl financován z daru Nadačního fondu Veolia.

ikona výkupy Nové výkupy v Bílých Karpatech

Výkupy | 22. 3. 2019

Podařilo se nám vykoupit dalších 1,6 hektaru lesa na Ščúrnici a k tomu i dva pozemky přilehlých, přírodně taktéž cenných horských pastvin. Více v tiskové zprávě.

ikona výkupy Další půlhektar na Kamenci

Výkupy | 18. 1. 2019

Koupili jsme další půlhektar na Kamenci, v nivě Radnického potoka. Pozemek roky neudržovaný, tedy v současné době značně zarostlý, ale s potenciálem při vhodném managementu rozšířit plochy vhodné pro zdejší mokřadní modrásky.

ikona výkupy Jednatřicáté Místo pro přírodu – pozoruhodný sad

Výkupy | 13. 12. 2018

Podařilo se vykoupit další zajímavou lokalitu – starý sad nad Radnicemi. Čím je tak pozoruhodný? Podívejte se do tiskové zprávy ;-).

ikona výkupy Dar pozemků V Lyngu

Výkupy | 18. 9. 2018

Lokalitu V Lyngu na Karvinsku se nám podařilo rozšířit o více jak půl hektaru díky velkorysému daru paní Lenky Boturové. Více v tiskové zprávě.

Součástí daru byly i pozemky mimo lokalitu, které máme možnost vyměnit.


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.