číslo účtu MPP 9999922/0800

Hořečková stráň u Vřešťova

K západu ukloněná teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým, v Podkrkonoší severovýchodně od Velkého Vřešťova.

hořeček_nahořklý-Podkrkonoší-u_Velkého_Vřešťova (foto Jan Moravec)_náhledokáč_pýrový-Hořečková_stráň (foto Jan Moravec) náhledbrslen_evropský-Hořečková_stráň (foto Jan Moravec) náhledInfopanel_Hořečková stráň (foto Jan Moravec) náhledSuchá zídka_Hořečková stráň (foto Jan Moravec) náhledHořečková stráň_památník (foto Jan Moravec) náhledpcháč_bezlodyžný-Podkrkonoší-u_Velkého_Vřešťova (foto Jan Moravec) náhledHořečková_stráň_u_Vřešťova_s_pomníčkem (foto Jan Moravec) náhled

Význam

Na první pohled nenápadná loučka o výměře cca 0,4 ha patří k nejvýznamnějším botanickým lokalitám regionu. Na podkladu slínů zde kromě hořečku nahořklého roste například čistec německý, pcháč bezlodyžný, svízel severní, vemeník dvoulistý, kruštík širolistý či prvosenka jarní. Za pozornost stojí i zdejší teplomilné druhy hmyzu, zejména cikáda chlumní, soumračník slézový či ostruháček švestkový. Hořečková stráň je poslední lokalitou okáče strdivkového v regionu. Z obratlovců lze zmínit slepýše křehkého, ještěrku obecnou či v přilehlých křovinách ťuhýka obecného.

Historie

Kdysi snad pastvina, později dvakrát ročně kosená louka. Kolem roku 2000 proběhl pokus o zalesnění lokality smrkem, který však byl „dosud neznámým pachatelem“ zmařen. Roku 2014 došlo k dohodě o péči o lokalitu mezi zástupcem spolumajitelů a pozemkovým spolkem, byl zlikvidován rozrůstající se nálet a louka začala být opět kosena. V letech 2015 a 2016 byly postupně čtyři pozemky (sloučeny pod jeden), tvořící tuto lokalitu, v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupeny. V roce 2018 byl na okraji lokality osazen infopanel spojený s „hmyzím hotelem“ a ještěrčí zídkou a také pomníček vyhynulému hořci jarnímu (který nerostl přímo na této lokalitě, ale nedaleko).

Péče o lokalitu

Pravidelné kosení s vynecháním malých částí nepokosených pro rozmnožování bezobratlých a s narušováním drnu, nezbytným pro přežití hořečků.

Přístup

Lokalita leží východně od silnice z Velkého Vřešťova do Sedlece. Za zemědělským areálem na konci Vřešťova odbočte vpravo na polní cestu, ta vás dovede po 400 m přímo k lokalitě.

Zobrazit místo Hořečková stráň na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Velkojaroměřský pozemkový spolek, ZO ČSOP JARO, Národní 83 (areál nemocnice), 551 01 Jaroměř, tel.: 603 847 189, 605 251 434, e-mail: coracias@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.