číslo účtu MPP 9999922/0800

Na nebesích

Starý ovocný sad a luční enkláva na návrší nad Radnicemi.

Na-nebesích-foto-Jan-MoravecDevaternník-velkokvěty-tmavý-Na-nebesích-foto-Jan-MoravecNa-nebesích-Pryšec-obecný-foto-Jan-Moravecperleťovec-stříbropásek-Na-nebesích-foto-Jan-MoravecBabočka-síťkovaná-Na-nebesích-foto-Jan-MoravecPerleťovec-nejmenší-Na-nebesích-foto-Jan-MoravecZlatohlávek-hladký-Na-nebesích-foto-Jan-MoravecVážka-obecná-Na-nebesích-foto-Jan-Moravec

 

Sad se nachází na vrcholové plošině kopce severovýchodně od Radnic, nad poutním kostelem Kalvárie (snad proto pojmenování Na nebesích?). Kopec má charakter stolové hory, svahy jsou porostlé lesem.

Význam

Na lokalitě se zachovaly staré stromy třešní, jabloní, hrušní i ořešáků, které jsou předmětem průzkumu. Sad obsahuje množství různých odrůd, některé se dosud nepodařilo identifikovat. Byla zde objevena mimo jiné i nezvyklá polochrupka plavé barvy, pracovně pojmenovaná „Radnická plavka“. Hlavní význam lokality je v zachování genofondu starých ovocných odrůd, lokalita má však velký potenciál i jako stanoviště pro mnoho druhů rostlin a živočichů vázaných na lesostepi a řídké lesy.

Historie

Okolnosti vzniku sadu není známa. Vzhledem k tomu, že mnohé odrůdy stromů se v sadu vyskytují jen v několika, mnohdy jen v jednom exempláři, je možné, že byl kdysi založen jako sad sbírkový. Stromy jsou 50 až 80 let staré.

Sad byl roky neudržovaný, zpustlý a zarostlý náletovými dřevinami. Proto byl roku 2018 v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupen Českým svazem ochránců přírody pozemek č. 873/1 v k.ú. Radnice (1,5 ha).

Prvotní obnovní zásah byl proveden na jaře 2019 partou geocacherů.

Péče o lokalitu

Cílem je extenzivní vysokokmenný sad starých místních odrůd. Primární je tedy péče o současné stromy, počítá se i s dosadbami stromů nových, získaných z genetického materiálu sadů na Radnicku. Z důvodu zvyšování biodiverzity jsou ponechávána i vybraná torza mrtvých stromů.

Přístup

Sad je přístupný z Radnic přes Kalvárii. Od kaple se jde lesem nahoru, kde se sad nachází po 300 metrech po pravé straně cesty.

Zobrazit místo Na Nebesích na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Radnice, ZO ČSOP Radnice, Na Potocích 221, 338 28 Radnice, tel.: 371 785 085, e-mail: ekocentrum@csop-radnice.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.