číslo účtu MPP 9999922/0800

Víme jak poděkovat

  • Certifikát dárce – každému novému dárci můžeme vystavit certifikát.
  • Potvrzení o daru – samozřejmé je vystavení potvrzení o daru pro účely snížení daňového základu pro všechny dárce a sponzory, kteří se rozhodnou darovat 1000 Kč a výše.
  • Exkurze pro dárce – pořádáme pro Vás exkurze, kde budete moci navštívit vykoupené lokality, a bude Vám poskytnut odborný výklad o zdejší činnosti. Dozvíte se tak o specifickém využití peněz ve vybrané lokalitě.
  • Webová prezentace – loga našich partnerů a jména dárců jsou nedílnou součástí našich webových stránek.
  • Propagační materiály – na našich reklamních materiálech nechybí loga sponzorů, kteří se rozhodli kampaň Místo pro přírodu podpořit.
  • Výroční zprávy – poděkování a popis spolupráce se nachází v každoroční Výroční zprávě ČSOP. Ta obsahuje informace o dárcích, našem hospodaření a plánech do budoucna. Je v ní taktéž místo pro loga sponzorů.

Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.