číslo účtu MPP 9999922/0800

Velká Homolka

Především entomologicky cenné stráně v Pošumaví. Krátkostébelné a mezofilní trávníky pokrývají jižní svahy vrchu (751 m n. m.), nacházejícího se na okraji Vimperka, v severním sousedství vimperského železničního nádraží.

 

Význam

Přírodovědnými průzkumy je ude doloženo mimo jiné osm druhů bezobratlých z Červeného seznamu – kriticky ohrožený modrásek černočárný, dále modrásek lesní, perleťovec fialový, vzácnější druhy tesaříků, čmeláků či vos. Nalezeno zde bylo na 180 druhů rostlin, z nichž k zajímavějším patří například chrpa parukářk, mák pochybný či mochna přímá (v minulosti odtud uváděn i hořeček mnohotvarý český, v současné době nezvěstný). Z obratlovců stojí za zmínku například užovka hladká či ťuhýk obecný.

Lokalita je oblíbeným místem vycházek obyvatel Vimperka s krásným výhledem na město i vzdálený Boubín.

Historie

V minulosti zde byly pastviny. Koncem 20. stol. však obhospodařování ustalo a území začalo být postupně zastavováno. Proti tomu se od roku 2009 stavěly snahy místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Některé pozemky se podařilo pronajmout si a v roce 2010 zde byla po mnoha letech opět obnovena pastva. V roce 2014 bylo díky velkorysému daru jednoho z dárců sbírky Místo pro přírodu přistoupeno k výkupu klíčového pozemku lokality, následně pokračují výkupy dalších souvisejících pozemků.

Majetkové vztahy

Český svaz ochránců přírody v současné době vlastní pozemky č. 1967/2 a 1967/1 v k.ú. Vimperk a č. 887/2 a 890/113 v k.ú. Boubská o celkové výměře 1,4 ha. Některé další pozemky má pozemkový spolek v pronájmu.

Péče o lokalitu

Na lokalitě probíhá pastva ovcí a částečná redukce náletových dřevin.

Přístup

Nejjednodušší přístup na lokalitu je od východu, ze žluté turistické značky vedoucí z Vimperka do Boubské a na Opolenec. Na jižním úbočí se nachází oplocená zástavba, po jihozápadním úbočí prochází železniční trať.

Zobrazit místo Velká Homolka na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Šumava, ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 Vimperk, tel.: 777 812 835, e-mail: info@csopsumava.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.