číslo účtu MPP 9999922/0800

Vlčí hrdlo

Pozemky nedaleko Bzence, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky a staré říční rameno. Pozemky leží na pravém břehu dnes zregulovaného potoka Syrovinka, v sousedství rozsáhlého lesního komplexu Bzeneckých doubrav.

Vlčí hrdloVlčí hrdloVlčí hrdloVlčí hrdlo oman britský

Význam

Nivních luk v Pomoraví je dochováno velmi málo, zde se naskýtá jedinečná šance k obnově tohoto mizejícího biotopu, jež ke svému přežití potřebuje řada vzácných květin i ptáků. Hodnotu území zvyšují zbytky starého říčního ramene, podmáčená olšina na jeho okraji a jeho těsné sousedství s přírodně hodnotnými Bzeneckými doubravami i jedněmi z posledních zbytků původních luk, které mohou při obnově sloužit jako přirozený zdroj semen.

Vlčí hrdlo pryskyřníkVlčí hrdlo loukaVlčí hrdlo skokanVlčí hrdlo kněžice pásovaná mrkev obecnáVlčí hrdlo kyprej vrbiceVlčí hrdlo ocúnVlčí hrdlo babočka bodlákováVlčí hrdlo

Historie

Ještě před sto lety se podél dolního toku řeky Moravy nacházely rozsáhlé nivní louky s rozptýlenými vrbami. Rostly na nich nejen různé trávy a ostřice, ale i vzácné vlhkomilné byliny jako kosatec sibiřský, pryšec bahenní či jarva žilnatá. Každoroční jarní záplavy sem přinášely živiny, takže zdejší louky bývaly velmi výnosné a mohly být koseny dvakrát i třikrát ročně. Po regulaci řeky Moravy zde fungoval systém zavlažování, od kterého se upustilo během socialismu. V 70. letech 20. stol. však byly louky z větší části rozorány a od té doby využívány jako pole (z menší části v nejzamokřenějších částech ponechány ladem; tam se postupně vytvořila podmáčená olšina). Po povodních v roce 1997 došlo v této oblasti ke zvýšení hladiny podzemní vody. Některá místa zůstala trvale podmáčena, což značně zkomplikovalo jejich další obhospodařování. Tím se naskytla jedinečná možnost na ploše o velikosti cca 15 hektarů obnovit původní louky. Uživatel pozemků přistoupil na dohodu, že se prozatím k orbě nevrátí, a poskytne nám tak čas k získání dostatku prostředků na výkup pozemků. Jen tak lze přírodě zajistit návrat na místa, odkud byla v nedávné minulosti nerozumně vyhnána. Od roku 2009 tedy Český svaz ochránců přírody pozemky na Vlčím hrdle postupně vykupuje.

Vlčí hrdloVlčí hrdlo zeměžluč okolíkatáVlčí hrdlo drvodělkaVlčí hrdlo síťkovec načervenalý

Majetkové vztahy

V současné době je ČSOP (částečně ústředí, částečně základní organizace Bílé Karpaty) na Vlčím hrdle vlastníkem či spoluvlastníkem 11,3 ha pozemků (z toho 8,3 ha ústředí, 2,9 ha základní organizace), které však zatím bohužel netvoří souvislý celek.

Péče o lokalitu

Kosení, obnova původních lučních společenstev doséváním semeny z posledních zbytků zachovaných nivních luk v okolí, dosadby soliterních vrb, obnova slepého říčního ramene. Podmáčené olšiny při okraji lokality ponechat přirozenému vývoji, pouze tlumit nepůvodní invazivní druhy.

Vlčí hrdlo sítinaVlčí hrdlo zlatohlávekVlčí hrdlo pcháč šedýVlčí hrdlo žebratka bahenní

Přístup

Ze železniční stanice Moravský Písek po žluté turistické značce směr Strážnice. Po cca 2,5 km na rozcestí Stolařka již mimo cesty přímo k jihovýchodu, Vlčí hrdlo od vás v tu chvíli leží jen nějakých 200-300 m.

Zobrazit místo Vlčí hrdlo na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Čertoryje, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 326 470, e-mail: csop@bilekarpaty.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.