číslo účtu MPP 9999922/0800

Pozemkové spolky

O vykoupené lokality se starají pozemkové spolky. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví naší země na základě dlouhodobého právního vztahu k zájmovým lokalitám (jsou jejich vlastníky, mají k nim uzavřené užívací smlouvy, věcná břemena nebo jinak s jejich vlastníkem úzce spolupracují).

Hnutí pozemkových spolků je rozšířeno v řadě zemí světa. V České republice ho koordinuje Český svaz ochránců přírody. Činnost pozemkových spolků se řídí přísnými pravidly, zajišťujícími jejich důvěryhodnost i správnou péči o svěřené pozemky.

Bližší informace o pozemkových spolcích, jejich kompletní adresář i řadu zajímavých dokumentů naleznete na webových stránkách www.pozemkovespolky.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.