číslo účtu MPP 9999922/0800

Kupsova skála

Lokalita vzácného lýkovce jedovatého. Zalesněná stráň s drobnými lůmky nad  pravým břehem Poláneckého potoka jihovýchodně od Nesperské Lhoty.

lýkovecjaterníklýkovecKupsova skála

Význam

Nejbohatší lokalita chráněného lýkovce jedovatého v regionu. Kromě něj i výskyt dalších typických hájových rostlin – jaterníky, prvosenky…

Historie

V minulosti selské lomy, z nichž postavena většina stavení v Nesperské Lhotě. Zájem ochránců přírody o tuto lokalitu se datuje od 60. let 20. stol. Od té doby s obavami sledovali slábnoucí populaci lýkovce. Na vině bylo zejména nevhodné lesní hospodaření, způsobující silné zastínění lýkovců. Aby bylo možné podřídit hospodaření v lese záchraně lýkovce, vykoupil Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu v letech 2005 – 2011 postupně všechny tři pozemky (210/2, 210/3, 210/4) o celkové výměře 0,72 ha.

Péče o lokalitu

Hospodaření v lese je podřízeno cíli zachování populace lýkovce a dalších hájových bylin – tedy převodu lesního porostu na rozvolněný listnatý háj. S tímto záměrem jsou zde prováděny těžební zásahy i nové dosadby.

Přístup

Do Nesperské Lhoty se dostanete po červené turistické značce Benešov – Louňovice pod Blaníkem, případně po silnici od železničních zastávek Domašín či Znosim (obě cca 3 km).

Z Nesperské Lhoty se dejte po červené značce směrem na jih (na Veliš), po překročení potoka zahněte vlevo do lesa a jděte po hraně svahu. Po 200 metrech, na zalesněném svahu vrchu „Na Hůrkách“ leží Kupsova skála.

Zobrazit místo Kupsova skála na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.