číslo účtu MPP 9999922/0800

Na ostrově

Lokalita s hojným výskytem jalovce obecného na Podblanicku, nad pravým břehem Blanice. Přírodní památka.

Na ostrově - jalovecNa ostrově - pastvaNa ostrověNa ostrově

Význam

Přírodní památka Na ostrově je jedním z posledních míst hojnějšího výskytu jalovce obecného v širokém okolí. Zde ho roste několik desítek kusů. Na jalovec je vázán výskyt řady vzácných druhů hub (zaznamenáno zde 123 druhů – pro Chloroscypha sabinae jde o jediný známý výskyt v Čechách a pro kornatcovitou houbu Aleurodiscus norvegicus dokonce o jediný známý výskyt mimo Skandinávii) a hmyzu (také některé z nich mají jen několik málo lokalit v republice).

Historie

Stráň byla původně obecní pastvinou. Po skončení pastvy v polovině 20. stol. byla zalesněna borovicí, čímž došlo k zastínění jalovců a výraznému zhoršení jejich zdravotního stavu. Už roku 1972 byla lokalita prohlášena chráněným přírodním výtvorem a odstraněna část borového porostu v části s nejhojnějším výskytem jalovce, systematická péče nezbytná pro zachování charakteru lokality však chyběla. ČSOP Vlašim od svého vzniku v roce 1990 usiloval o zavedení speciálního managementu, který by zde obnovil pastvu a dostal lokalitu do podoby řídkého pastevního lesa, který z naší krajiny (mimo jiné vzhledem ke striktním zákazu pastvy v lese) prakticky vymizel. Na základě nájemní smlouvy převzal pozemky do péče, okamžitě započal s výřezy náletových dřevin v bezprostřední blízkosti jalovců, provedl také dosadbu jalovců místního původu. Po náročných jednáních se mu podařilo v roce 2008 vyjednat výjimku z lesního zákona, povolující – pravděpodobně vůbec poprvé u nás – oficiálně pastvu v lese. Bylo tedy možné zahájit pastvu ovcí. V roce 2010 však došlo ke změně vlastníka a výsledky dlouholeté práce a prošlapávání úředních postupů byly náhle v ohrožení, neboť nový vlastník upřednostňoval klasické lesní hospodaření na produkci dřeva. Po více jak ročních jednáních nabídl nový vlastník pozemky k odprodeji a tak mohla být lokality v roce 2012 z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupena. Kromě plochy samotné přírodní památky vlastníme i nejvýchodnější část stráně, která administrativní chybou není součástí chráněného území, přestože patří k nejcennějším místům celé lokality. Celková výměra vykoupených pozemků je 5,3 ha.

Přístup

Mimo turisticky značené cesty. Z obce Nemíž polní cestou asi 0,5 km k jihozápadu. V době pastvy je lokalkita ohrazena, přístupná je vrátky z cesty po horní hraně stráně ke studánce. V případě vážnějšího zájmu je vhodné domluvit exkurzi s ČSOP Vlašim.

Zobrazit místo Na ostrově na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.