číslo účtu MPP 9999922/0800

Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři Místa pro přírodu v roce 2017:

 • Anonymní dárce
 • Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr. Sc.
 • Ing. Michal Doležal
 • GAEA, s.r.o.
 • Jan Haltuf
 • J.T.O. SYSTEM, s.r.o.
 • Jarůšková Monika
 • Bc. Tomáš Kapavík
 • Ing. Jiří Kopecký
 • Jitka Kremplová
 • Bronislav Křístek
 • Jan Kypta
 • Mgr. Jan Lehovec, advokát
 • Ing. Jiří Matýs
 • MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
 • Jana Mollerová
 • Orchis Film
 • Boris Procházka
 • Markéta a Robert Šípovi

Hana Banszelová; RNDr. Drahomír Bárta, Martin Čertner; CSc.; Mgr. Libor Ekrt; František Gemperle; Marek Gonda; Ing. Tomáš Hakr; Radek Hýbl;  Ing. Olga Jirásková; MUDr. Dagmar Johnová; Josef Kernal – Izolace; Jiří Klimeš; Mgr. Jitka Komendová;  Bohumila a Miloslav Koškovi; Jiří Langhammer; František Možný; Radka Opluštilová; Tomáš Pazderka; MUDr. Veronika Petercová; Dana Petrboková; Jaromír Plachý;  Petr Posker; Jakub Potočka; Romana Prausová; Ing. Ladislav Ptáček; Lumír Rybenský; RNDr. Věra Samková; Zdeněk Skála;  Miroslav Skuček; RNDr. Aleš Slabý; Petra Straková; Zdeňka Suchá; Eva Svobodová; doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.; Radek Šulc;  Ing. Víta Radovan;  Ing. Eva Wagnerová; doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.; MUDr. Jan Zdeněk;  

Petra Albrechtová; Michal Bittner; Eliška Boková; Zdeněk Čáp; Jan Čermák; Ing. Zuzana Doubková; František Fajmon; prom. ped. Drahomíra Frantíková; Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.; Ing. Gabriela Fusková; Eva Hladká; PhDr. Pavel Hlaváček; Bc. David Hlisnikovský; RNDr. Miloslav Homolka; Jaroslav Hrabica; Blanka Hrancová; Lukáš Hrůša; Robert Jirman; Michal Klán; Ondřej Kořínek; Jan Košnar; Jan Krátký; Ing. Jana Kricnerová; Mgr. Jan Křivánek; Tomáš Kubina; Emilie Kučerová; Ing. arch. Hana Labonková; Mikuláš Laub; Jakub Lepš; Bohuslav Mocek; Barbora Nečasová; Okrašlovací spolek při KES FSS MU; Zbyněk Parduba; Jakub Pilař; Eva Polásková; Jakub Potočka; Andrea Prokešová; Tomáš Prošek; Naďa Rosová; Michal Roth; Miroslav Saur; Martin Sikora; Jindřich Sládek; Mgr. Rafaela Šimková; Ing. Ladislav Trojan; Lukáš Tuček; Přemysl Vaněk; Karel Vitásek; Zdeněk Vrbata … a další.

Srdečně děkujeme všem dárcům sbírky!

Projekt Místo pro přírodu podpořila

Příroda.cz - příroda, ekologie, životní prostředí, život

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

firma NET4GAS, s.r.o


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

2 164 119 Kč (7.2.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
140 hektarů na 31 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.