číslo účtu MPP 9999922/0800

Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři Místa pro přírodu v roce 2019:

 • Jan Albrecht
 • Hana Banszelová
 • prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 • MUDr. Lenka Doležalová
 • GAEA, s.r.o.
 • Ing. Tomáš Hakr
 • MUDr. Tomáš Husa
 • J.T.O. SYSTEM, s.r.o.
 • MUDr. Monika Jarůšková
 • Bc. Tomáš Kapavík
 • Mgr. Petr Komenda, PhD.
 • Jitka Kremplová
 • RNDr. Libor Krkoška
 • Bronislav Křístek
 • Jan Kypta
 • Mgr. Jan Lehovec
 • Petr Makl
 • Přemysl Malý
 • Ing. Jiří Matýs
 • MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
 • Nadační fond Veolia
 • Milan Procházka
 • Leona Svobodová
 • Markéta a Robert Šípovi
 • Školící středisko CHKT a TČ
 • doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
 • Jitka Štěpánková
 • Radek Šulc
 • TELEPERFORMANCE CZ, a.s.
 • Vakuum servis s.r.o.
 • Ing. Eva Wagnerová
 • Tomáš Zouhar

RNDr. Drahomír Bárta, CSc.; Petr Bílek; Centrin CZ s.r.o.; Petr Čermák; Antonín Dvořák; František Gemperle; RNDr. Miloslav Homolka; Jakub Hradílek; Jaroslav Hruban; Robert Jirman; MUDr. Dagmar Johnová; Martin Kára; Dan Klíma; Jiří Klimeš; Romana Klofáčová; Alena Konečná; doc. Ing. Bohumila Košková, CSc.; Jan Kramoliš; Jakub Lepš; Simona Lišková; Pavel Mach; Radim Maleček; Vít Mišaga; František Možný; Lukáš Navrátil; Michal Nosek; Tomáš Pazderka; MUDr. Veronika Petercová; Ing. Petr Posker; QS Quality Solution s.r.o.; Alena Raftlová; Ing. Hana Rolcová; Naďa Rosová; Martina Řeřichová; Petr a Eva Savických; RNDr. Aleš Slabý; Jan Tománek; Jan Uhlíř; Michaela Vlasáková; Monika Vrbová   

Angiocor s.r.o.; Ing. Ivan Balázs; Robert Běhal; Michal Bittner; Michaela Boďová; Eliška Boková; Ing. Helena Brodská; Ingrid Búziová; Libor Cieslar, Aleš Coufal, Drahomír Čadek, Zdeněk Čáp, Jan Čermák; Ing. Libor Divoký; Ing. Jiří Doskočil; Eliška Dřínovská; RNDr. Libor Ekrt; Vít Erban; Mgr. Hana Fabiánová; Lenka Felcmanová; Irena Foltová; Ing. Gabriela Fusková; Mgr. Anna Gabrielová; Pavel Genrt; MUDr. Marta Gottvaldová; Martin Hájek; Jan Haltuf; Jana Hauserová; Jan Havelka; Jan Havran; Ladislav Hireš; Eva Hladká; Bc. David Hlisnikovský; Pavel Hofman; Jiří Hornek; Blanka Hrancová; Lukáš Hrůša; HUTIRA – BRNO, s.r.o.; Ing. Tomáš Charvát; Jan Chudan; Markéta Janková; Josef Kernal – Izolace; Ondřej Karchňák; Ing. Karel Khir; Michal Klán; Pavla Kořánová; Petr Kovář; Ing. Jana Kricnerová; Soňa Kryštofová; Mgr. Jan Křivánek; Tomáš Kubina; Radek Kučera; Mgr. Emilie Kučerová; Mikuláš Laub; Dana Lukešová; Jakub Machek; Kateřina Machovcová; Pavlína Martincová; Nela Matoušková; Jana Matrková; Mgr. et Ing. Naděžda Matušíková; Jiří Mičke; Jaroslava Michalcová; Soňa Musilová; Martina Nešporová; Ladislav Nosek; Tomáš Nouza; Magda Novotná; Petr Nový; OFTALSTOM s.r.o.; Radka Opluštilová; Dana Petrboková; Martina Petrová; Jakub Pilař; Petra Podařilová; Ing. Pavel Poláček; Daniela Poláková; Jakub Potočka; Jana Prchalová; Proforma Production, s.r.o.; Andrea Prokešová; Tomáš Prošek; doc. Ing. Jan Pšikal, Ph.D.; Michal Ptáček; Petr Repík; Michal Roth; Lumír Rybenský; MUDr. Ina Sádlová; Zuzana Sankotová Morávková; Jitka Sedláčková; Mgr. Lucie Sedláčková; Alžběta Schulzová; Martin Sikora; RNDr. Zdeněk Skála; Ing. Josef Skládanka; Luděk Skoupý; Jindřich Sládek; Jaroslav Slanec; Hana Smolková; Jindřich Sojka; Zuzana Stanislavová; Ing. Eva Steinerová; Zdeňka Suchá; Eva Svobodová; Jana Sýkorová; Mgr. Rafaela Šimková; Kristýna Šmídová; doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; Martin Šťavík; Ing. Jan Šurovský; Ph.D., Roman Švancara; Michal Toman, Zdeněk Tomášek; Ondřej Tošner; Ing. Ladislav Trojan; Lukáš Tuček; JUDr. Jan Tuláček; Ing. Martin Veselý; Ing. Radovan Víta; Karel Vitásek; Vitesse PSP Limited; Jakub Vlasák; Michaela Vodehnalová; Mgr. Zuzana Vokáčová; Helena Zezulková; Lucie Zikmundová; Miroslav Zvonek; Libor Žídek … a další.

Srdečně děkujeme všem dárcům sbírky!

Projekt Místo pro přírodu významně podpořil

 

 

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

firma NET4GAS, s.r.o


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 564 308 Kč (13.1.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
160 hektarů na 39 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.