číslo účtu MPP 9999922/0800

Reasons behind it

Nature has been extremely generous to our country. We usually realize how important the role of nature in our lives is, only when it is threatened and about to be lost. We discover a glade in place of a former forest; rutted field and concrete riverbed, where a meadow on a creek bank used to be; stubs instead of trees and avenues and billboards in place, where a beautiful outlook once was. Large portion of intensively farmed agricultural land is no longer accessible to people nor to wild animals and plants.

Our goals are:

  • To purchase endangered valuable natural sites, which are at risk of imminent danger (forest clearcutting; wetland drainage; flowering meadows plowing).
  • Redeem the land, which are suitable for the return of nature (restoring waterways, planting of bio-centers and bio-corridors).
  • Ensure appropriate care of these lands.
  • Promote the idea of land trusts among the general public.

Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.