číslo účtu MPP 9999922/0800

Pro turisty

Všechny lokality Místa pro přírodu jsou přístupná veřejnosti (není-li vstup omezen právními předpisy, např. v dobývacím prostoru). Přístupné jsou i pozemky využívané jako pastviny – většinou v ohrazení někde najdete vrátka umožňující vstup, případně můžete ohradník opatrně podlézt.

Na pozemcích se prosím chovejte tak, abyste přírodu nerušili, nic nepoškozovali a sami nepřišli k úhoně. Zejména v plochách ponechaných samovolnému vývoji je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát též na pozemcích, kde probíhá pastva. Vstup na pozemky je na vlastní zodpovědnost.

Informaci, jak se na kterou lokalitu dostat, najdete vždy na stránce příslušné lokality. Tam najdete též kontakt na správcovský pozemkový spolek, se kterým lze domluvit například komentovanou exkurzi. Informace o veřejně pořádaných exkurzích pak naleznete v Aktualitách.

Stáhnout si též můžete malý průvodce po vykoupených lokalitách v pdf.

V blízkosti vybraných lokalit jsou pro vás připravena speciální turistická pamětní razítka.

Přejeme příjemné zážitky v přírodě! 

Pošlete-li nám z vaší návštěvy třeba pár fotografií či napíšete, co jste zde viděli, budeme rádi.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.