číslo účtu MPP 9999922/0800

Sedmihorské mokřady

Slatiniště v nivě toku Libuňky. Společenstva rákosin a vysokých ostřic tu střídají lesíky tvořené nálety vrb a olší. Vodní poměry v části ovlivňují odvodňovací kanály vybudované v minulosti.

Jeřábi-Sedmihorské-mokřady-foto-ŠťastnýSedmihorské-mokřady-foto-JuračkaChřástal-Sedmihorské-mokřady-foto-Šťastný Slavík-modráček-Sedmihorské-mokřady-foto-Šťastný

Význam

Centrální část je silně podmáčená, s prameništi a bažinami, v západní části se nachází odvodňovací kanály. Jsou zde rozlehlé porosty rákosu a kopřiv. Východní část tvoří ostřicové louky se solitéry vrb. Po znefunkčnění meliorací má lokalita velký potenciál z hlediska ornitofauny a batrachofauny. Je jednou z nejzachovalejších mokřadních lokalit na toku Libuňky i Žehrovky. Cenný je zejména ornitologicky (zaznamenáno zde přes 120 druhů ptáků, mimo jiné slavík modráček, jeřáb popelavý, bekasina otavní či dva druhy chřástalů), z botanického hlediska zajímavý výskyt potočnice lékařské.

Historie

Ve 13.-14. století se zde nacházely rybníky, do 50. let 20. století byly všude v nivě ručně sečené louky. V 70. letech proběhly rozsáhlé meliorace. Od 80. let se od hospodaření ustoupilo a začala sukcese. V roce 2019 vznikl při ČSOP Bukovina Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, který začal jednat s vlastníky o připravované rozsáhlé revitalizaci západní části lokality.

Péče o lokalitu

V západní části lokality, které se týkají prováděné výkupy, připravuje pozemkový spolek rozsáhlou revitalizaci, zahrnující zejména odstranění meliorace a vytvoření soustavy tůní.

Přístup

Lokalita se nachází cca 1 km od vlakové zastávky Karlovice-Sedmihorky směrem na Turnov, mezi silnicí/železnicí a Libuňkou.

Zobrazit místo Sedmihorské mokřady na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, ZO ČSOP Bukovina, Granátová 1900, Turnov, 51101, tel.: 739 425 076, e-mail: sedmihorske.mokrady@gmail.com.

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.