číslo účtu MPP 9999922/0800

Help us

The Place for Nature public fundraising campaign – was established in order to raise funds to purchase valuable natural and cultural lands and to subsequently provide these lands with lasting care. Thank you all, who joined us in saving Place for Nature! Please choose one of the following options to contribute:

  • Bank transfer or postal order to the account – IBAN: CZ18 0800 0000 0000 0999 9922
  • Credit card, electronic banking, daruj.mistoproprirodu.cz
  • Support us by purchasing certificates from our e-shop

Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.