číslo účtu MPP 9999922/0800

Traviska

Jedná se o původní bělokarpatskou louku s rozptýlenými dřevinami na svazích kopce Traviska v k. ú. Kněždub, která se nachází v bezprostřední blízkosti NPR Čertoryje a v I. zóně odstupňované ochrany přírody. Navazuje na rozsáhlý komplex luk v NPR.

Význam

Jedná se o lokalitu, která navazuje na nejrozsáhlejší komplex typických květnatých bělokarpatských luk s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedno z nejcennějších území v CHKO Bílé Karpaty s vysokou krajinářskou hodnotou, které nemá obdobu v celé střední Evropě. Nachází se zde mokřady svahové prameniště, rozptýlená zeleň se solitérně rostoucími duby a lemované společenstva kolem potoku. Vyskytuje se zde teplomilná vegetace, mapovaná jako širokolisté suché trávníky, s několika druhy orchidejí (vstavač mužský, vstavač vojenský, vemeník dvoulistý aj.) a dalšími ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Historie

Až do poloviny 20. století byla tato lokalita pravidelně kosená 1× ročně. Během socialismu byly dostupné části přihnojovány, jiné naopak zůstaly ležet ladem a zarostly dřevinami. Po roce 1989 zůstala tato část několik let neudržovaná a začala zarůstat náletem hlohu, stejně jako její mnohem delší dobu neobhospodařované okraje.

Péče o lokalitu

ZO ČSOP Bílé Karpaty (PS Čertoryje) plochu vyčistila před ca 15 lety a nyní ji pravidelně udržujeme kosením.

Přístup

Když půjdete po žluté turistické značce z Kněždubu na Šumárník a dále pak po NS Orchidejová směrem k NPR Čertoryje, leží lokalita Traviska na severním okraji hranice s NPR Čertoryje

Zobrazit místo Traviska na větší mapě

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Čertoryje, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 326 470, e-mail: csop@bilekarpaty.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.