číslo účtu MPP 9999922/0800

Horky

Zajímavá botanická lokalita Nymburska zejména pro výskyt hořečku nahořklého (Gentianella amarella) vyskytujícího se na zarůstajících xerotermních trávnících prudkého svahu. Širší lokalita je mozaika xerotermních a subxerotrmních trávníků, starých sadů a lesíků po obvodu západní části hřebene Hůrky. Potenciálně řada zajímavých biotopů, zatím však nebyl proveden podrobnější průzkum.

Horky_foto Jan Moravechořeček_nahořklý-foto_Pavel_BrodeckýHorky zlatohlavek-foto_Pavel_BrodeckyHorky-devaternik-foto_Pavel_BrodeckyHorky-prastevnik_starckovy-foto_Pavel_BrodeckyHorky-cernys_rolni-foto_Pavel_BrodeckyHorky-ledenec_primorsky-foto_Pavel_BrodeckyHorky-salvejtomka-foto_Pavel_Brodecky

Význam

Jedná se o lokalitu hořečku nahořklého, pro který byl v r. 2020 schválen záchranný program. Vegetace je zde tvořena širolistými trávníky svazu Bromion erecti s dominancí sveřepu vzpřímeného a hojným výskytem smělku jehlancovitého a třeslice prostřední. Z dalších významných druhů se vyskytují sesel roční, ledenec přímořský, devaterník, mateřídouška časná a další druhy suchých strání. Populace hořečku na lokalitě je sice malá, ale na vhodném stanovišti, které nebylo dlouhodobě obhospodařováno. Je zde tedy předpoklad, že po zahájení managementu, se počty hořečků navýší. Dle záchranného programu je lokalita zařazena mezi pritoritní.

Historie

Zřejmě se jednalo o pastvinu, případně sad. Lokalita byla dlouhodobě bez managementu a v posledních letech byla udržována pouze pastvou a přecházením zvěře. Vzhledem k absenci vhodného managementu hrozil zánik lokality. AOPK ČR kontaktovalo vlastníka z důvodu realizace managementových opatření a ten sdělil, že plánuje pozemek prodat. S ohledem na to, že pozemek není součástí zvláště chráněného území, obrátila se AOPK na Český svaz ochránců přírody, který rozhodl pozemky v rámci sbírky Místo pro přírodu vykoupit.

Péče o lokalitu

Potenciál obnovy širolistých suchých trávníků je při zahájení managementu velký. Stejně tak je velký předpoklad zvýšení počtu kvetoucích hořečků po dvou letech od zahájení vhodného managementu. Management by zahrnoval provedení asanačních opatření (výřezy většiny náletových dřevin) a následně zahájení pravidelného hospodaření tj. seč popř. pastvu a pravidelné narušování drnu spojené s odstraněním stařiny a mechorostů, které podpoří vzcházení a růst hořečků.

Přístup na lokalitu

Z obce Bříství po severojižní výpadovce směrem k vysílači vede k lokalitě cyklostezska nebo nezpevněná komunikace. Lokalita se nachází západně od vysílače Kounice.

Zobrazit místo Horky na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Velkojaroměřský pozemkový spolek, ZO ČSOP JARO, Národní 83 (areál nemocnice), 551 01 Jaroměř, tel.: 603 847 189, 605 251 434, e-mail: coracias@seznam.cz.

 

 

 


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.