číslo účtu MPP 9999922/0800

Lipiny

Botanicky a entomologicky cenné stepní stráně. K jihu otočený svah Holého vrchu (401 m n.m.) severně od Kurdějova na Hustopečsku. Horní část svahu má stepní charakter na pískovcovém podloží, postupně zarůstá křovinami. Spodní část svahu v současné době tvoří pole, které bude převedeno na travní porost.

LipinyLipinyLipinyLipiny - hlaváčekLipinyLipinyLipinyLipiny - majka

Význam

Výskyt stepních a lesostepních společenstev s čilimníkem bílým, hlaváčkem jarním, vstavačem vojenským, hvězdnicí chlumní, kosatcem různobarvým, bílojetelem, třemdavou a dalšími vzácnými rostlinami. Žije zde řada teplomilných druhů hmyzu – mimo jiné kudlanka, modrásek vičencový či modrásek hnědoskvrnný.

Historie

Až do poloviny 20. stol. zde byly vinice. Ty zanikly po odsunu původního německého obyvatelstva a na jejich místo se poměrně rychle natáhla velmi zajímavá stepní společenstva. Ta byla „udržována“ pastvou, která však skončila v 80. letech 20. stol. Od té doby pozemky zarůstaly křovinami.

Počátkem 21. století se o lokalitu začala zajímat místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Bylo čím dál zjevnější, že pro ochranu této lokality by bylo nejlepší její vykoupení. Stepní část bylo vzhledem k velmi roztříštěným vlastnickým vztahům obtížné nějak udržovat, naopak o navazující polní parcely se začaly zajímat developeři, plánující v okolí Kurdějova novou výstavbu, budování golfových hřišť a další projekty, které by znamenaly jednoznačné poškození, ne-li zničení cenných přilehlých stepí. Od roku 2008 tedy ČSOP v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ pozemky vykupuje. Prozatím zde vlastní 11,43 ha.

Péče o lokalitu

Redukce křovin, pastva, zatravnění polní části regionální travní směsí.

Přístup

Od kapličky na severním okraji Kurdějova polní cestou k východu. Lipiny leží vlevo od této cesty, lokalita je označena informačním panelem.

Zobrazit místo Lipiny na větší mapě

Z horní hrany Lipin (Holého vrchu) se otvírá pěkný pohled na Kurdějov a krajinu jižní Moravy

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Ždánický les, ZO ČSOP Ždánický les, Kurdějov 130, 693 01 Kurdějov, tel.: 728 459 615, e-mail: david.langar@seznam.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.