číslo účtu MPP 9999922/0800

Na pramenech

Lokalita se skládá ze dvou samostatných částí – malého lesního rašeliniště a nedaleké rašelinné mokřadní louky. Leží nedaleko Horní Lhoty na Podblanicku, v pramenné oblasti Hornolhotského potoka. Okolní les má charakter podmáčených smrčin.

rosnatka okroulolistázábělník bahennírosnatka okrouhlolistáprstnatec májový

Význam

Rašeliniště je domovem jediné životaschopné populace masožravé rosnatky okrouhlolisté v regionu. Vlhká louka je jednou z mála dochovaných ukázek starých mokřadních luk, typických pro krajinu středních Čech. Ze vzácnějších rostlin se zde vyskytuje například mochna bahenní.

Historie

První dva pozemky (celkem 0,78 ha, po pozemkových úpravách pozemky č. 2531 a 2794) byly vykoupeny v roce 2005, kdy akutně hrozilo jejich zalesnění. Třetí pozemek (2493; 0,46 ha) byl přikoupen v roce 2013. O zbytek pozemků na lokalitě pozemkový spolek pečuje na základě dohod s vlastníky, především obcí Načeradec. V roce 2015 byla s Krajským úřadem Středočeského kraje uzavřena dohoda o smluvní ochraně této lokality, zařazené mezi evropsky významné lokality.

Péče o lokalitu

Bylo zde vytvořeno několik tůní a zredukovány náletové dřeviny. Louka je pravidelně kosena.

Přístup

Lokalita je obtížně přístupná. Leží v lese severozápadně od vsi, nedaleko silnice z Horní Lhoty do Načeradce. Je označena informačními panely.

Zobrazit místo Na pramenech na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.