číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona výkupy Vykoupena lokalita vzácné ladoňky karpatské

Výkupy | 20. 7. 2022

Už máme 50 míst pro přírodu! To padesáté leží nedaleko Lipníku nad Bečvou, jmenuje se Podhůra a největším „špekem“ tam je bohatý výskyt ladoňky karpatské.

ikona ostatní novinky Vycházka na Bělou

Ostatní | 14. 7. 2022

ČSOP Iris Prostějov zve na komentovanou vycházku po obnovené naučné stezce Kladecko včetně návštěvy Bělé

V sobotu 16. 7. 2022, odjezd z Prostějova vlakem 8:02 do Jesence.

Bližší info a kontakty na pořadatele v pozvánce.

ikona lokality Nová tůň v Krajině útulné

Lokality | 5. 7. 2022

Nová tůň vznikla v Krajině útulné koncem června jako součást semináře o zadržování vody v krajině..

Stručnou informaci publikoval server Naseveru.net.

 

ikona výkupy Jarní výkupy 2022

Výkupy | 17. 6. 2022

V tiskové zprávě najdete přehled výkupů, které proběhly během letošního jara. Je to něco málo přes 1,5 hektaru na třech lokalitách (Vlčí hrdlo, Traviska a Pod Piškulovic mlýnem) a dokoupení spoluvlastnických podílů na Zázmonících.

ikona ostatní novinky Sedmihorské mokřady hledají dobrovolníky na sobotu

Ostatní | 16. 6. 2022

„V sobotu 18. června od brzkého rána budeme celé dopoledne sekat kosou a hrabat v revitalizované ploše v Sedmihorských mokřadech. Sháním nějaké dobrovolníky. Nenašel by se někdo mezi vámi?“ prosí kolegové z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady. Zájemci nechť se domluví s Vojtou Šťastným.

 

ikona lokality Slavnostní „otevření“ revitalizovaných Sedmihorských mokřadů

Lokality | 9. 6. 2022

V úterý 7. června se na Sedmihorských mokřadech uskutečnila malá (či spíše velká) oslava. Dostavili se zástupci snad všech organizací a institucí, kteří se nějak podíleli na revitalizaci této lokality, někteří vlastníci i zástupci médií, aby společně „otevřeli“ obnovené mokřady. Nezměrné úsilí Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, konkrétně Vojty Šťastného – jak bylo během odpoledne nesčíslněkrát zdůrazněno – došlo kýženého cíle. Největší odměnou jistě je množství nejrůznějšího ptactva, co zde již od dokončení mokřadů bylo pozorováno (videozáznamy měli účastníci možno shlédnou při večerním pokračování v sále místní radnice). Za finanční pomoc s výkupy několika klíčových pozemků v této lokalitě patří dík Nadační fond Veolia.
Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout na našem facebooku.
Reportáž zveřejnil například Ekolist.
 

ikona lokality Setkání dárců Na pramenech

Lokality | 5. 6. 2022

Další z tradičních setkání dárců Místa pro přírodu se uskutečnilo tento víkend na podblanické lokalitě Na pramenech. Účastníci měli mimo jiné možnost zúčastnit se zoologického průzkumu nově vybudovaných tůní. V předem nastražených pastech byly nalezeni čolci obecní, skokani, několik druhů potápníků, vodních ploštic, chrostíci… Nechyběly ale ani botanické zajímavosti – masožravé rosnatky, krásné zábělníky, doslova plantáž suchopýru či „sbírka“ mokřadních ostřic. I přes poměrně suché jaro je na lokalitě plno vody, a tak neprohloupil, kdo si vzal holiny.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku.

Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.