číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona výkupy Nové výkupy v Bílých Karpatech

Výkupy | 22. 3. 2019

Podařilo se nám vykoupit dalších 1,6 hektaru lesa na Ščúrnici a k tomu i dva pozemky přilehlých, přírodně taktéž cenných horských pastvin. Více v tiskové zprávě.

ikona lokality Brigády na vykoupených lokalitách

Lokality | 14. 3. 2019

ikona řekli, napsali Opět Zbytka v médiích

Napsali, řekli | 20. 2. 2019

Další reportáž o zásazích na Zbytkách, tentokrát v kontextu obecnějšího problému, katastrofálního úbytku hmyzu v naší krajině, byla zveřejněna serverem Seznam.

ikona řekli, napsali Občanské noviny

Napsali, řekli | 4. 2. 2019

Místo pro přírodu v pořadu České televize Občanské noviny. Osm minut povídání o kampani na výkupy přírodně cenných pozemků i obecně o hnutí pozemkových spolků.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248430001-misto-pro-prirodu

ikona ostatní novinky Malá rekapitulace roku 2018

Ostatní | 30. 1. 2019

Na účet sbírky Místo pro přírodu (9999922/0800) byla během roku 2018 vybrána částka 1 288 762 Kč. Z toho 276 838 Kč bylo přímo určeno na další výkupy Ščúrnice (s.s. 103), 22 150 Kč na další výkupy na Vlčím hrdle (s.s. 109) a 63 590 Kč na výkupy Zbytek (s.s. 112). Největší dar v roce 2018 byl ve výši 140 000 Kč. Výtěžek z darovacích certifikátů byl 88 270 Kč.

Vykoupeno bylo 31 pozemků o celkové výměře 6,0787 ha na šesti lokalitách – Vlčí hrdlo, Milská stráň, Ospělov, Zbytka, U Kuchyňky a Na Nebesích. Za nákupy těchto pozemků bylo utraceno 755 391 Kč, další výdaje přímo související s výkupy (znalecké posudky, správní poplatky za vklad, daně z nabytí nemovité věci) byly ve výši 73 461 Kč. Krom toho bylo vydáno 23 401 Kč za daně z dříve vykoupených pozemků a 64 438 Kč za nezbytnou režii sbírky (vedení účtu, organizace sbírky). Celkové výdaje roku 2018 tedy byly 916 691 Kč.

ikona řekli, napsali Zbytka v České rozhlase

Napsali, řekli | 24. 1. 2019

Pěknou reportáž o Zbytkách si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. Novináři si to ovšem trochu zjednodušili. Zásah zde není prováděn primárně kvůli plánované repatriaci hnědáska osikového. Jde o obnovu dnes již velmi vzácných společenstev, slatiny a středního lesa, na něž je vázána celá plejáda zajímavých druhů, zejména rostlin a hmyzu. Repatriace hnědáska – podaří-li se – už bude jen takovou „třešničkou na dortu“.

ikona řekli, napsali Vlčí hrdlo v publikace o ekologické obnově

Napsali, řekli | 23. 1. 2019

Obnova nivních luk na Vlčím hrdle se dostala i do publikace Ekologická obnova v České republice II, vydané loni Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Publikaci si můžete stáhnout (zdarma) na stránkách AOPK ČR; Vlčí hrdlo najdete na str. 72 – 75.


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.