číslo účtu MPP 9999922/0800

Pozemky Nad Hájkovským rybníkem

Po 5 letech „příprav“, kdy se řešilo dědické řízení, se nám podařilo vykoupit téměř půl hektaru pozemků (4089 m2) u Hájkovského rybníka na Rakovnicku. Dnes převážně terestrická rákosina je určena k vybudování tůní. Oblast je bohatá na obojživelníky, ale vinou intenzivního rybářského hospodaření na většině okolních rybníků zde dnes mnoho vhodných příležitostí nemají. Z botanického hlediska je zajímavý výskyt silně ohroženého kostivalu českého.

Publikováno 20. 3. 2023


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.