číslo účtu MPP 9999922/0800

Chvojnov

Plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci nedaleko Jihlavy (k.ú. Milíčov a Dušejov) jsou základem pro připravovanou revitalizaci, která umožní návrat řadě mokřadních ptáků a dalších vzácných živočichů.

prstnatec_májový-Chvojnov_nahledvážka_svlečka_Chvojnov_náhledvoskovka-Chvojnov_náhledsuchopýrek_alpský-Chvojnov_nahledpoparka_třířadá-Chvojnov_náhledčertkus_luční-Chvojnov_náhledtolije_bahenní_nahledrosnatka_okrouhlolistá-Chvojnov_náhled

Význam

Rašeliniště Chvojnov patří k nejvýznamnějším rašeliništím na Jihlavsku. Pozemky podél Jedlovského potoka v jeho severovýchodním sousedství  mají v současné době charakter z přírodovědného hlediska nepříliš zajímavých hospodářských luk, v případě nepříliš složitých revitalizačních zásahů se však právě v kombinaci s přilehlým rašeliništěm mohou stát přírodně velmi významnou lokalitou. Majetkové vypořádání je nezbytným předpokladem pro realizaci projektu, v jehož rámci by měly být obnoveny meandry v minulosti zregulovaného potoka, vytvořeno několik mělkých tůní či rybníčků a lučním porostům vrácen charakter podmáčených luk. Toto prostředí vyhovuje zejména řadě druhů vzácných ptáků (bahňáci), jejichž hnízdní i potravní možnosti v posledních letech velmi mizí.

Historie

V minulosti pravidelně ručně sklízené a částečně snad i přepásané vlhké louky. Během druhé poloviny 20. stol. došlo v souvislosti s provedením meliorací, regulace potoka a intenzifikací zemědělství k jejich značnému znehodnocení. Před negativními zásahy bylo částečně uchráněno alespoň vlastní rašeliniště, které bylo v roce 1999 vyhlášeno přírodní rezervací. V hlavách členů České společnosti ornitologické na Vysočině se postupně zrodil plán, jak obnovit nejen poškozené části vlastního rašeliniště, ale i krajinu kolem něj. Neměli však dostatek finančních prostředků, aby mohli vypořádat majetkové vztahy, požádali proto o spolupráci Český svaz ochránců přírody. Ten začal v rámci kampaně Místo pro přírodu od roku 2009 pozemky klíčové pro realizaci projektu postupně vykupovat. V současné době vlastní 3 pozemky (1311 a 1315 v k.ú. Dušejov a 2171 v k.ú. Milíčov u Jihlavy) o celkové výměře 2,21 ha.

Péče o lokalitu

V současné době neprobíhá. Nejprve je nutné provést revitalizaci celého území, následně předpokládáme jeho pravidelné kosení.

starček_potoční-Chvojnov_náhledvšivec_bahenní-Chvojnov_náhledžabí vajíčka_náhledostřice_prosová-Chvojnov_nahledvřes_náhledzávojenka_Mougeotova_údajně-Chvojnov_nahled

Přístup

Z Dušejova směr Milíčov, po cca 1 km odbočuje vpravo asfaltovaná polní cesta. Přírodní rezervace i vykoupené pozemky leží v údolíčku vlevo od ní.

Zobrazit místo Chvojnov na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Gallinago, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ul. 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel.: 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.