číslo účtu MPP 9999922/0800

V krejdách

V-krajdách-foto-Dana-KodetováV-krejdách-foto-Dana-KodetováV-krejdách-foto-Vojtěch-KodetV-krejdách-foto-Dana-Kodetová

 

 

Pozemky, určené k vybudování mokřadu, v horním Posázaví.

Význam

Plocha při Honzovském potoku musela být kdysi pestrou mokřadní loukou. Desetiletí se však o ni nikdo nestaral, a tak zpustla a nyní zarůstá monokulturou chrastice rákosovité a náletovými dřevinami. Chrastice se rychle šíří a vytlačuje jiné druhy rostlin a tím i živočichy. Přitom jde o místo s velkým potenciálem, zejména pro obojživelníky a mokřadní ptáky

Historie

Tato lokalita byla Českému svazu ochránců přírody přímo nabídnuta majitelem – že chce pozemky prodat, je si vědom jejich přírodní hodnoty a nerad by, aby se proměnili v zahrádkářskou kolonii či něco podobného. Po domluvě s pozemkovým spolkem Gallinago, že by „do toho šli“. Výkup se uskutečnil v roce 2020 díky prostředkům veřejné sbírky Místo pro přírodu mohl uskutečnit.

V říjnu 2021 zde byla díky finanční podpoře značky Finish v rámci programu Voda pro Českou krajinu vytvořena soustava tůní a obnoven přirozený tok potoka. Obnova a průběžná údržba mokřadních luk je v současné době podpořena projektem z Norských fondů,

Péče o lokalitu

Obnova pestré mokřadní louky s tůněmi.

Přístup

Lokalita se nachází pod hrází Dolního Honzovského rybníka, ležícího jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Nejsnadnější přístup je uličkou skrze zahrádkářskou osadu severně od rybníka.

Zobrazit místo V krejdách na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Gallinago, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ul. 5. května 15, 586 01 Jihlava, tel.: 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Aktuální stav konta

2 194 093 Kč (22.5.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.