číslo účtu MPP 9999922/0800

Leskovky

Součást postupně obnovované mozaiky květnatých luk, sadů a středních lesů v západní části Bílých Karpat, jižně od Kněždubu. 

okrotice_bílá-Bílé_Karpaty-Léskovky_nahledocůn_jesenní-Bílé_Karpaty-Léskovky_náhledmodrásek_černolemý-Bílé_Karpaty-Léskovky-náhledLéskovky_náhledmedovník_meduňkolistý-Bílé_Karpaty-Léskovky_náhledbělokřídlec_luční-Bílé_Karpaty-Léskovky-náhledbradáček_vejčitý-Bílé_Karpaty-Léskovky-náhledBílé_Karpaty-Léskovky_náhled

Význam

Potenciálně cenné bělokarpatské louky a luční sady, avšak desetiletími bez údržby degradované. Po obnovení managementu lze předpokládat výskyt řady vzácných rostlin i hmyzu.

Historie

V minulosti louky a sady. Ve 2. polovině 20. stol. postupně pro špatnou dostupnost upuštěno od hospodaření a pozemky zarostly. Od roku 2019 na vybraných pozemcích po domluvě s vlastníky obnovení péče v rámci projektu LIFE Ze života hmyzu. Pět pozemků o rozloze 0,4 ha vykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Péče o lokalitu

Obnova druhově bohatých luk a sadů, v „lesních“ partiích střední les (pařezina).

Přístup

Když půjdete po žluté turistické značce z Kněždubu na Šumárník, jsou Leskovky v údolíčku vpravo od vás.

Zobrazit místo Leskovky na větší mapě

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Čertoryje, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 326 470, e-mail: csop@bilekarpaty.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.