číslo účtu MPP 9999922/0800

Čtyřicítka

Dobře zachované lesní rašeliniště nedaleko Nové Bystřice, v k. ú. Artolec. Zhruba hektarová plocha obklopená smrkovými lesy je pramennou oblastí hraničního potoka Braunaubach.

Čtyřicítkarašeliníkhoubyrašeliník

Význam

Bezlesé enklávy uprostřed rozsáhlých lesních porostů jsou velmi významné pro zachování rozmanitosti druhů rostlin a živočichů dané oblasti. Na rašeliniště jsou navíc vázány některé specifické druhy, krom toho mají velký vliv na vodní režim. Proto je žádoucí zachování veškerých lesních rašelinišť.

Na Čtyřicítce lze z chráněných druhů nalézt mimo jiné vachtu trojlistou, bazanovec kytkokvětý či ještěrku živorodou.

Historie

Lokalita byla dříve nepravidelně kosena, v posledních několika desetiletích však nebyla nijak využívána. Aby pozemek přinášel nějaký užitek, měl vlastník v úmyslu pokusit se plochu zalesnit, což by znamenalo zničení cenného biotopu. Proto Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu v roce 2009 západní část lokality (pozemek č. 3142 – 0,52 ha) vykoupil. Zbývající část lokality je v péči Lesů České republiky, které zalesnění neplánují a nepředstavují tak pro lokalitu žádné riziko. Snažíme se domluvit na společné péči o tuto lokalitu.

Péče o lokalitu

Občasné kosení a redukce případných náletových dřevin.

Přístup

Přístup na lokalitu je poměrně obtížný. Leží mimo cesty a je velmi podmáčená. Naleznete ji jižně od silnice z Artolce do Mýtinek (cyklostezka 1007) na pravém břehu potůčku, podtékajícího silnici cca 0,5 km od Mýtinek.

Zobrazit místo Čtyřicítka na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Hamerský potok, Hamerský potok, o.s., Nežárecká 103/IV, Jindřichův Hradec, 377 01, tel.: 384 320 846, e-mail: nezarka@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.