číslo účtu MPP 9999922/0800

Jinošovské údolí

Malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Jedno z oblíbených vycházkových míst obyvatel Vlašimi.

zrcadlení na Jinošovských rybnících_náhledšídlo-larva_Jinošovské_údolí_náhledkřižák-Jinošovské_údolí_náhledsasanka_hajní_nahledostřice_šáchorovitá_Jinošovské_údolí_nahledpotůčky-Jinošovské_údolí_náhledstarý strom-Jinošovské_údolí_náhledlouky-Jinošovské_údolí_náhled

Význam

Údolí je unikátní ukázkou vyvážené kulturní krajiny – ojedinělým souborem různých člověkem ovlivněných biotopů, které přesto poskytují vhodné životní prostředí řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, i estetický zážitek návštěvníkům. V bohatě vyvinutých břehových porostech najdeme například zevar vzpřímený nebo žabník jitrocelový, úkryt poskytují celé řadě ptáků od motáků přes volavky až po rákosníky. Na březích vykvétá ďáblík bahenní, na vlhkých loukách pak mimo jiné orchidej prstnatec májový, mochna bahenní, vachta trojlistá či suchopýr úzkolistý, nalezneme zde i vzácný keř vrbu plazivou. Z ptáků lze v olšinách a křovinách zaslechnout například pěnici pokřovní nebo cvrčilku zelenou.

Historie

Údolí bylo hospodářsky využíváno odnepaměti. Na jeho severovýchodním okraji stojí hospodářský dvůr Jinošov, který mu dal jméno. Rybníky Galilejský, Vápenský a Utopenec najdeme již na mapách z poloviny 19. stol., Jírovec a Kačák vznikly někdy kolem roku 1950. Již počátkem 20. stol. se údolí stalo (přičiněním místního okrašlovacího spolku) i místem vycházek.

Pozornost ochránců přírody přitáhlo údolí již někdy v 70. letech zejména kvůli bohaté populaci ďáblíku bahenního. Komplexněji se začala o údolí zajímat místní ČSOP v 90. letech, kdy hodnoty území ohrožovala zanedbaná péče o louky a naopak příliš intenzivní využívání rybníků. Aby bylo možné zajistit optimální hospodaření, postupně Český svaz ochránců přírody některé pozemky vykupuje. V majetku ústředí ČSOP jsou v současné době dva pozemky (mokřadní louka + olšina – dohromady 1,15 ha), v majetku místní organizace (vykoupeno z jiných finančních zdrojů) pak několik dalších pozemků včetně rybníků Jírovec a Kačák, další části údolí zajišťujeme prostřednictvím nájemních smluv.

Péče o lokalitu

Louky jsou pravidelně koseny, olšiny vesměs ponechány v bezzásahovém režimu, v rybnících, které byly kompletně zrekonstruované, je udržována jen minimální rybí osádka, která neohrožuje ostatní vodní živočichy. ČSOP v údolí též vysazuje stromořadí a turistickou infrastrukturu.

Přístup

Dolní částí Jinošovského údolí prochází červeně značená turistická stezka z Vlašimi do Kondrace (rozcestí „V Jinošově“ cca 2,5 km od vlašimského nádraží). Vlastním údolím pak prochází cyklostezka č. 8175.

Zobrazit místo Jinošovské údolí na větší mapě

Pro pozorování vodního ptactva je vhodný zejména rybník Kačák.

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.