číslo účtu MPP 9999922/0800

Ospělov

Mokřadní louka v Bouzovské vrchovině na střední Moravě s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin.

Ospělov (foto Jan Moravec)Ospělov - vachta trojlistá (foto Eva Zatloukalová)Ospělov - suchopýr (foto Jan Moravec)Ospělov - česnek (Jan Moravec)

Péče o lokalitu

Kosení, zřizování drobných tůní.

Přístup

Z centra Ospělova cestou k jihu, za vsí odbočit (mimo cesty) podél potůčku vlevo. Lokalita leží při potůčku na jižním okraji vsi pod vedením vysokého napětí.

Zobrazit místo Ospělov na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Prostějovsko, Regionální sdružení ČSOP Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, tel.: 582 338 278, e-mail: iris@iris.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.