číslo účtu MPP 9999922/0800

V seči

Jeden z posledních biologicky cenných, intenzivním rybářstvím nezničených rybníků na Jihlavsku.

Význam

Mělký, zhruba hektarový rybník na rozhraní lesa a luk je významnou lokalitou zejména pro rozmnožování obojživelníků. Bylo zde pozorováno velké množství blatnic, rosniček, skokanů hnědých a krátkonohých a čolků obecných, v menší míře pak i čolků horských. Na rybník pravidelně zalétává čáp černý. zajímavá je i vegetace obnažených den (blatěnka, úpory aj.)

V sečipěnodějka červenáV sečižluťásek řešetlákovýrosničkaV seči skokan krátkonohýropucha obecná - vajíčka

Historie

Dobu vzniku rybniční kaskády na Kouteckém potoce nedaleko Jersína se nám zatím nepodařilo vypátrat, dva z dnešních tři rybníků však prokazatelně existovaly již ve 2. pol. 18. stol., kdy jsou zakreslené na mapě tzv. Josefského vojenského mapování. Zdá se, že jedním z nich by mohl být právě i tento rybník. Nesporně je doložen ve 30. letech 19. stol. V posledních letech sloužil jako plůdkový rybník.

šidélko páskovanéV seči slíďák mokřadníV seči

 

Péče o lokalitu

O optimálním způsobu hospodaření (velikosti a složení rybí obsádky, četnost vypouštění…) se v současné době diskutuje. V nejbližší době musí dojít zejména k opravě výpusti rybníka.

Přístup

Z Jersína po silnici směrem na Nadějov cca kilometr. Rybník leží v louce vpravo od silnice, nejlepší přístup je k němu od lesní cesty, která o kousek dál ze silnice odbočuje.

Zobrazit místo rybník u Jersína na větší mapě

Další informace

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady, Mokřady – ochrana a management, z.s., Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, tel.: 776 556 036, 732 877 955, e-mail: mokrady@email.cz.


Seznam certifikátů

Váš certifikátovací seznam je prázdný
Prohlédnout obchod

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.