číslo účtu MPP 9999922/0800

Sedmihorské mokřady v Poslanecké sněmovně

Projekt revitalizace Sedmihorských mokřadů byl prezentován v Poslanecké sněmovně v rámci kulatého stolu předsedkyně Výboru pro životní prostředí Ing. Jany Krutákové „Podpora malých projektů ke zlepšení přírody a krajiny“. Děkujeme kolegům z pozemkového spolku Sedmihorské mokřady.

Více info i se záznamenm celého kulatého stolu najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

Publikováno 28. 4. 2023


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
193 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.