číslo účtu MPP 9999922/0800

Sedmihorské mokřady – nejen nové výkupy

Na Sedmihorských mokřadech se neustále něco děje. Povedlo se vykoupit další dva pozemky (0,6 ha)! Shrnuli jsme výsledky loňského monitoringu,. Ohlédli jsme se za péčí o lokalitu v uplynulém roce a už se zamýšlíme, do čeho se pustit tenhle rok 🙂
Velké poděkování za finanční podporu výkupů, monitoringu i managementu Sedmihorských mokřadů patří Nadačnímu fondu Veolia.

Publikováno 7. 2. 2023


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.