číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona lokality Aktuálně z Kupsovy skály

Lokality | 3. 3. 2022

Na Kupsově skále na Podblanicku aktuálně kvetou lýkovce.

Je to dobrá příležitost připomenout, že zásahy na lokalitě, které mají udržet její druhovou bohatost, jsou podpořeny grantem z Norských fondů v rámci projektu Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. O tom byla i dnešní tisková zpráva. Na aktuální fotografie z lokality se můžete podívat na facebooku.

ikona lokality Revitalizace Sedmihorských mokřadů dokončena

Lokality | 25. 2. 2022

Na Sedmihorských mokřadech v Českém ráji byla úspěšně dokončena rozsáhlá revitalizace. Finacována byla z Operačního programu Životní prostředí s přispěním Nadace Ivana Dejmala. Fotogalerii ze stavu těsně po dokončení si můžete prohlédnout zde.

ikona řekli, napsali Kamenný Dvůr v časopise Arnika

Napsali, řekli | 17. 2. 2022

V novém čísle Arniky vyšlo povídání o mokřadu u Kamenného Dvora, Najdete ho na straně 28-29.

ikona ostatní novinky Rekapitulace roku 2021

Ostatní | 2. 2. 2022

Malá rekapitulace, aneb jak se vedlo Místu pro přírodu v loňském roce.

Během roku 2021 se podařilo vybrat na konto sbírky Místo pro přírodu 2 471 976 korun.

Utratilo se 2 268 228 Kč, z toho 2 077 913 Kč za vlastní výkupy, 30 340 Kč byly další náklady přímo související s výkupy (poplatky za vklad do katastru a podobně), 44 679 Kč daně z nemovitosti, 115 296 Kč nezbytné náklady související s organizací sbírky (poplatky za vedení účtu, účetnictví…).

Podařilo se vykoupit 38 pozemků (respektive vlastnických podílů) o celkové výměře 13,9367 ha na 10 lokalitách. Průměrná velikost vykoupeného pozemku byla 0,37 ha, což ale mnoho nevypovídá, neboť nejmenší vykoupený pozemek měl pouhých 54 metrů čtverečních, největší téměř 4 hektary (shodou okolností, oba byly na téže lokalitě).

Grafy struktury vykoupených pozemků z různých pohledů si můžete prohlédnout na facebooku.

Velké díky všem, kdo Místo pro přírodu podporujete!

ikona výkupy Další výkup na Zbytkách

Výkupy | 28. 12. 2021

Na Zbytkách se povedl další výkup. Tzv. Bartošův les (0,68 ha) doplňuje mozaiku různých biotopů, kterou již ČSOP na této lokalitě vlastní, o starou zachovalou dubohabřinu.

ikona novinky na webu Místa pro přírodu a vážky

Novinky na webu | 17. 12. 2021

Pomalu končí Rok vážek. Udělali jsme proto malou rekapitulaci Místa pro přírodu z pohledu vážek.

Pokud chcete podpořit výkupy dalších lokalit nejen pro vážky, můžete to stále ještě spojit i s nákupem nějakého dárkového certifikátu. Třeba zrovna toho s vážkami :-).

ikona ostatní novinky Pohlednice Místa pro přírodu

Ostatní | 16. 12. 2021

Díky grantové podpoře Ministerstva životního prostředí jsme vydali speciální sadu osmi pohlednic s fotografiemi rostlin a živočichů typických pro vykoupené lokality. Pohlednice od nás jako malý předvánoční dárek obdrželi všichni stálí dárci. Ještě na skladu pár desítek sad máme a tak je budeme průběžně až do vyčerpání zásob zasílat těm, kdo podpoří Místo pro přírodu částkou minimálně 5000 korun (samozřejmě za předpokladu, že nám sdělí svojí adresu).


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.