číslo účtu MPP 9999922/0800

Výkupy

ikona výkupy Lesní rezervace Ščúrnica se rozšířila na 25 hektarů

Výkupy | 8. 6. 2012

Tak na Ščúrnici už máme vykoupeno téměř 25 hektarů. Po několikaletém váhání souhlasili s prodejem vlastníci pozemků přiléhajících těsně k „nejstarší“ části Ščúrnice, čímž se jednotlivé části opět přiblížili trochu k sobě. Věříme, že se dočkáme chvíle, kdy se všechny části propojí v jeden celek!

ikona výkupy Vlčí hrdlo má již přes 3 hektary

Výkupy | 31. 1. 2012

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další pozemek (0,2 ha). Tímto již výměra vykoupených pozemků na této lokalitě přesáhla 3 ha. Děkujeme! Pokračujeme dál…

ikona výkupy Výkupy na Vlčím hrdle pokračují

Výkupy | 15. 12. 2011

Na Vlčím hrdle u Bzence se podařilo vykoupit další dva pozemky o výměře 0,47 ha. Jak výkupy pokračují se můžete podívat na mapce, zveřejněné na facebookové stránce kampaně.

ikona výkupy Další kousek Vlčího hrdla

Výkupy | 8. 11. 2011

Vykoupen další kousek Vlčího hrdla – necelých 20 arů bývalého menadru. Kupní smlouvy na další tři pozemky (něco přes půl hektaru) se právě podepisují.

ikona výkupy Další úspěšný výkup na Bělé

Výkupy | 17. 10. 2011

Na Bělé se povedlo vykoupit další tři pozemky, o to významnější, že spojili dvě do této doby izolované části. Český svaz ochránců přírody tak v tuto chvíli na Běl vlastní souvislé území o výměře 5,14 ha.

ikona výkupy Další kousek Vlčího hrdla vykoupen

Výkupy | 14. 9. 2011

Po delší pauze se podařilo vykoupit dalších 4020 m2 na Vlčím hrdle. Mimochodem, před čtrnácti dny byl na Vlčím hrdle pozorován orel mořský!

ikona výkupy Další čtvrthektar na Vlčím hrdle

Výkupy | 5. 4. 2011

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další čtvrthektarový pozemek. Děkujeme za podporu!


Aktuální stav konta

1 977 293 Kč (11.7.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
143 hektarů na 32 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.